Sut i Yrru Mwy o Draffig A Throsiadau O'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond nid yw mor hawdd ar gyfer trawsnewidiadau ar unwaith neu gynhyrchu plwm. Yn gynhenid, mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn anodd eu marchnata oherwydd bod pobl yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gael eu diddanu a thynnu sylw oddi wrth eu gwaith. Efallai nad ydynt yn rhy barod i feddwl am eu busnes, hyd yn oed os ydynt yn gwneud penderfyniadau. Dyma ychydig o ffyrdd i yrru traffig a'i drosi'n drawsnewidiadau, gwerthiant a

Ateb: Casglu, Rheoli, A Chyhoeddi Eich Adolygiadau Cwsmeriaid a Theclynnau Tysteb

Rydym yn cynorthwyo nifer o fusnesau lleol, gan gynnwys cadwyn dibyniaeth ac adferiad aml-leoliad, cadwyn deintyddion, a chwpl o fusnesau gwasanaethau cartref. Pan wnaethom ymuno â'r cleientiaid hyn, cefais fy synnu'n onest gyda nifer y cwmnïau lleol nad oes ganddynt y modd i geisio, casglu, rheoli, ymateb i, a chyhoeddi eu tystebau a'u hadolygiadau cwsmeriaid. Byddaf yn datgan hyn yn ddiamwys… os bydd pobl yn dod o hyd i'ch busnes (defnyddiwr neu B2B) yn seiliedig ar eich lleoliad daearyddol, y

Google Web Stories: Canllaw Ymarferol I Ddarparu Profiadau Cwbl Drochi

Yn yr oes sydd ohoni, rydym ni fel defnyddwyr eisiau treulio cynnwys cyn gynted â phosibl ac yn ddelfrydol heb fawr o ymdrech. Dyna pam y cyflwynodd Google eu fersiwn eu hunain o gynnwys ffurf-fer o'r enw Google Web Stories. Ond beth yw straeon gwe Google a sut maen nhw'n cyfrannu at brofiad mwy trochi a phersonol? Pam defnyddio straeon gwe Google a sut allwch chi greu rhai eich hun? Bydd y canllaw ymarferol hwn yn eich helpu i ddeall y

Cosb Cynnwys Dyblyg: Y Chwedl, Y Realiti, a Fy Nghyngor

Am dros ddegawd, mae Google wedi bod yn brwydro yn erbyn myth y gosb cynnwys ddyblyg. Gan fy mod yn dal i barhau i ofyn cwestiynau arno, roeddwn i'n meddwl y byddai'n werth eu trafod yma. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y verbiage: Beth Yw Cynnwys Dyblyg? Yn gyffredinol, mae cynnwys dyblyg yn cyfeirio at flociau sylweddol o gynnwys o fewn neu ar draws parthau sydd naill ai'n cyfateb yn llwyr â chynnwys arall neu sy'n sylweddol debyg. Yn bennaf, nid yw hyn yn dwyllodrus o ran tarddiad. Google, Osgoi Dyblyg