Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101

Sut mae cychwyn ar y cyfryngau cymdeithasol? Mae hwn yn gwestiwn yr wyf yn parhau i'w gael pan siaradaf ar effaith cyfryngau cymdeithasol ar ymdrechion marchnata busnes. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod pam y byddai'ch cwmni eisiau bod yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol. Rhesymau Pam fod Busnesau'n Defnyddio Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Dyma fideo esboniwr gwych ar 7 ffordd y gall eich marchnata cyfryngau cymdeithasol yrru canlyniadau busnes. Sut i Ddechrau Gyda Chymdeithasol

Brandmentions: Monitro Enw Da, Dadansoddiad Syniad, a Rhybuddion ar gyfer Syniadau Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol

Er bod y mwyafrif o lwyfannau technoleg marchnata ar gyfer monitro enw da a dadansoddi teimladau yn canolbwyntio'n llwyr ar gyfryngau cymdeithasol, mae Brandmentions yn ffynhonnell gynhwysfawr ar gyfer monitro unrhyw grybwylliadau o'ch brand ar-lein neu'r cyfan ohonynt. Mae unrhyw eiddo digidol sy'n gysylltiedig â'ch gwefan neu a grybwyllodd eich brand, cynnyrch, hashnod, neu enw'r gweithiwr ... yn cael ei fonitro a'i olrhain. Ac mae'r platfform Brandmentions yn darparu rhybuddion, olrhain a dadansoddi teimladau. Mae Brandmentions yn galluogi busnesau i: Adeiladu Cysylltiadau Ymgysylltiedig - Darganfod ac ymgysylltu â nhw

Hug Eich Haters? Efallai Mae'n Caru Eich Cariadon!

Roedd cyweirnod cau Jay Baer yn un o'r rhai gorau i mi ei weld yn Social Media Marketing World. Trafododd Jay ei lyfr sydd ar ddod, Hug Your Haters. Roedd ei gyflwyniad yn wych ac wedi pryfocio ymchwil anhygoel gan Tom Webster a'i dîm ar sut y byddai buddsoddi mewn datrys cwynion yn gyflym ac yn strategol yn tyfu eich busnes. Mae'r cyflwyniad yn siarad â rhai enghreifftiau gwych o gwmnïau'n ymateb i gwynion a sut mae'n dda i fusnes. Rwy'n amheuwr. Mewn gwirionedd,

Y Pwyntiau Data i Enillydd Masnachol Super Bowl Syndod

Efallai nad y hysbysebion Super Bowl mwyaf effeithiol yw'r rhai rydych chi'n meddwl. Tra bod ein gallu i gasglu data yn tyfu, mae ein gallu i ddeall data yn dal i ddal i fyny. Yn Perscio, gwnaeth ein tîm o wyddonwyr data ddadansoddiad dyfnach o weithgaredd Twitter yn ystod y Super Bowl a chanfod nad y hysbysebion mwyaf poblogaidd o reidrwydd yw'r rhai sy'n cael y canlyniadau gorau. Hefyd, ar ddiwedd yr erthygl hon mae golwg ryngweithiol ar

Os ydych chi'n Casglu Data, mae gan eich Cwsmer y Disgwyliadau hyn

Mae adroddiad diweddar gan Thunderhead.com yn ailddiffinio ymgysylltiad cwsmeriaid yn oes y trawsnewid digidol: Ymgysylltu 3.0: Mae Model Newydd ar gyfer Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn rhoi mewnwelediad i'r darlun cyfan o brofiad y cwsmer. Dyma rai canfyddiadau allweddol: mae 83% o gwsmeriaid yn teimlo'n gadarnhaol am fusnes sy'n defnyddio'r wybodaeth a'r data sydd ganddyn nhw ar eu cwsmeriaid yn dda, er enghraifft trwy dynnu sylw at fanylion cynhyrchion a gwasanaethau yn ogystal â chynigion a fydd o fudd.

E-bost HTML + Tagiau Alt = Gwerthwyd Mwy o Bagels

Heno cefais e-bost gan Panera Bread. Fel cymaint o raglenni e-bost y dyddiau hyn, mae fy nghais e-bost yn blocio delweddau yn awtomatig. O ganlyniad, dyma sut olwg oedd ar yr e-bost: Ddim yn rhy gymhellol ... yn enwedig ar gyfer e-bost hardd a oedd yn edrych fel hyn mewn gwirionedd: ni allaf ddychmygu faint o bobl a ddileodd yr e-bost heb ei ddarllen oherwydd ... nid oedd unrhyw beth i'w ddarllen pe na baech yn gwneud hynny. i lawrlwytho'r delweddau. Mae hon yn broblem wirioneddol gyda negeseuon e-bost HTML ... ond