Meincnod Sellics: Sut i Feincnodi Eich Cyfrif Hysbysebu Amazon

Yn aml, byddwn ni’n meddwl tybed, fel marchnatwyr, sut mae ein gwariant ar hysbysebion yn gwneud o’i gymharu â hysbysebwyr eraill yn ein diwydiant neu ar draws sianel benodol. Mae systemau meincnod wedi'u cynllunio am y rheswm hwn - ac mae gan Sellics adroddiad meincnod cynhwysfawr am ddim ar gyfer eich Cyfrif Hysbysebu Amazon i gymharu eich perfformiad ag eraill. Hysbysebu Amazon Mae hysbysebion Amazon yn cynnig ffyrdd i farchnatwyr wella gwelededd i gwsmeriaid ddarganfod, pori a siopa am gynhyrchion

Mae Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2018 yn Dal i Fynd yn Fwy a Mwy

Fel y soniwyd eisoes ym mhopeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos, mae hon yn gyfres ddwy ran o erthyglau sy'n canolbwyntio ar gyfryngau taledig, deallusrwydd artiffisial a hysbysebu brodorol. Treuliais y misoedd diwethaf yn cynnal llawer iawn o ymchwil yn y meysydd penodol hyn a arweiniodd at gyhoeddi dau e-lyfr am ddim. Y cyntaf, Popeth y mae angen i chi ei Wybod Am Ddadansoddeg Marchnata a Deallusrwydd Artiffisial,