JavaScript: Rhestr Amser a Gynhyrchir yn Dynamically

Dydw i ddim yn rhaglennydd, ond rydw i'n cyrraedd y rhaglen dipyn. Heddiw roedd ar gyfer prototeip rhyngwyneb lle byddem yn cynhyrchu gwymplen rhestr yn ddeinamig gydag amseroedd bob 5 munud. Gall yr ystodau amser hyn newid yn seiliedig ar y diwrnod a ddewiswyd (dychmygwch ddewis dyddiad i ddychwelyd amseroedd i drefnu apwyntiad ... byddai amseroedd gwahanol ar gael bob dydd). Yn hytrach na gorfod creu'r rhestr â llaw, rwy'n defnyddio rhai technegau dolennu gyda

Ymholiad MySQL ar gyfer Tynnu Categorïau yn WordPress

Yn ddiweddar, roedd yn ymddangos ei bod yn ymddangos bod y swyddi a ysgrifennais am fy mywyd cartref yn cael mwy o olygfeydd ar dudalennau na rhai o fy mhynciau eraill. Byddai'n cefnogi mai'r agwedd bersonol ar flogio yw'r hyn sy'n denu mwy o ddarllenwyr felly roeddwn i eisiau darganfod. Unrhyw un o'm swyddi sy'n cyffwrdd â fy mywyd personol, rwy'n ychwanegu ymholiad penodol ato. Cymhwysir gweddill y categorïau yn seiliedig ar gynnwys. Fe wnes i hyn ymlaen