B2B: Sut i Greu Twmffat Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond gall fod yn eithaf heriol wrth gynhyrchu arweinwyr B2B. Pam nad yw cyfryngau cymdeithasol mor effeithiol wrth wasanaethu fel twndis gwerthu B2B a sut i oresgyn yr her honno? Gadewch i ni geisio darganfod! Heriau Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Mae dau brif reswm pam ei bod yn anodd troi llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn sianeli cynhyrchu arweiniol: Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn amharol - Na

Cipolwg ar Audiense: Meddalwedd Cudd-wybodaeth a Dadansoddi Segmentu Cynulleidfa

Strategaeth a her allweddol wrth ddatblygu a marchnata brand yw deall pwy yw'ch marchnad. Mae marchnatwyr gwych yn osgoi'r demtasiwn o ddyfalu oherwydd rydyn ni'n aml yn rhagfarnllyd yn ein hymagwedd. Yn aml nid yw straeon anecdotaidd gan wneuthurwyr penderfyniadau mewnol sydd â pherthynas â'u marchnad yn datgelu barn gyffredinol ein cynulleidfa am ychydig o resymau: Nid y rhagolygon na'r cwsmeriaid uchaf o reidrwydd yw'r rhagolygon na'r cwsmeriaid ar gyfartaledd. Er y gallai fod gan gwmni

Wyneb Newydd E-Fasnach: Effaith Dysgu Peiriant yn y Diwydiant

Oeddech chi erioed wedi rhagweld y gallai cyfrifiaduron adnabod a dysgu patrymau er mwyn gwneud eu penderfyniadau eu hunain? Os na fyddai eich ateb, rydych chi yn yr un cwch â digon o arbenigwyr yn y diwydiant e-fasnach; ni allai unrhyw un fod wedi rhagweld ei gyflwr presennol. Fodd bynnag, mae dysgu trwy beiriant wedi chwarae rhan sylweddol yn esblygiad e-fasnach dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Gadewch i ni edrych ar ble mae e-fasnach yn iawn

Tueddiadau a Rhagfynegiadau Marchnata Digidol

Amharodd rhagofalon a wnaed gan gwmnïau yn ystod y pandemig y gadwyn gyflenwi, ymddygiad prynu defnyddwyr, a'n hymdrechion marchnata cysylltiedig yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn fy marn i, digwyddodd y newidiadau mwyaf i ddefnyddwyr a busnes gyda siopa ar-lein, dosbarthu cartref, a thaliadau symudol. Ar gyfer marchnatwyr, gwelsom newid dramatig yn yr enillion ar fuddsoddiad mewn technolegau marchnata digidol. Rydym yn parhau i wneud mwy, ar draws mwy o sianeli a chyfryngau, gyda llai o staff - yn gofyn amdanom ni

Sut i Gynyddu Ymgysylltiad a Gwerthiant Tymor Gwyliau Gyda Segmentu Rhestr E-bost

Mae cylchraniad eich rhestr e-bost yn chwarae rhan hanfodol yn llwyddiant unrhyw ymgyrch e-bost. Ond beth allwch chi ei wneud i wneud i'r agwedd bwysig hon weithio o'ch plaid yn ystod y gwyliau - amser mwyaf proffidiol y flwyddyn i'ch busnes? Yr allwedd i segmentu yw data ... felly mae dechrau dal y data hwnnw fisoedd cyn y tymor gwyliau yn gam hanfodol a fydd yn arwain at fwy o ymgysylltu a gwerthu e-bost. Dyma sawl un