Cynorthwyydd Siopa Rhithwir: Y Datblygiad Mawr Nesaf mewn ECommerce?

Mae'n 2019 ac rydych chi'n cerdded i mewn i siop adwerthu brics a morter. Na, nid jôc mo hwn, ac nid dyna'r punchline. Mae ECommerce yn parhau i dynnu brathiadau mwy allan o'r pastai manwerthu, ond mae cerrig milltir heb eu gwireddu o hyd o ran arloesi a hwylustod brics a morter. Un o'r ffiniau olaf yw presenoldeb y cynorthwyydd siop cyfeillgar a chymwynasgar. “Sut alla i eich helpu chi?” yn rhywbeth rydyn ni wedi arfer ei glywed

Dyma Restr Fawr o Enghreifftiau Stori Instagram ac Astudiaethau Achos

Rydyn ni wedi rhannu erthygl flaenorol, Everything You Need to Know About Instagram Stories, ond sut mae brandiau yn eu defnyddio i yrru marchnata a gwerthu? Yn ôl #Instagram, mae 1 o bob 3 o’r Straeon a welir fwyaf yn dod o fusnesau Ystadegau Stori Instagram: mae 300 miliwn o ddefnyddwyr yn defnyddio straeon yn ddyddiol ar Instagram. Gwnaeth dros 50% o fusnesau ar Instagram stori Instagram. Mae dros 1/3 o ddefnyddwyr Instagram yn gwylio straeon Instagram bob dydd. 20% o straeon

Beth yw Effaith Strategaethau Micro vs Dylanwadwyr

Mae marchnata dylanwadwyr yn gorwedd rhywle rhwng y cydweithiwr ar lafar gwlad yr ydych yn ymddiried ynddo a'r hysbyseb â thâl a roddwch ar wefan. Yn aml mae gan ddylanwadwyr allu mawr i godi ymwybyddiaeth ond maent yn amrywio yn eu gallu i ddylanwadu ar ragolygon ar benderfyniad prynu. Er ei bod yn strategaeth fwy bwriadol, atyniadol i gyrraedd eich cynulleidfa graidd nag hysbyseb baner, mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i gynyddu poblogrwydd. Fodd bynnag, mae gwrthdaro ynghylch a yw eich buddsoddiad mewn dylanwadwr

Dyfodol Disglair Manwerthu

Er bod y mwyafrif o feysydd wedi gweld plymio enfawr mewn cyfleoedd cyflogaeth gyda datblygiadau mewn technoleg, mae cyfleoedd gwaith manwerthu ar gynnydd ar hyn o bryd ac yn edrych i fod yn ddewis diogel ar gyfer y dyfodol. Mae un o bob pedair swydd yn yr Unol Daleithiau yn y diwydiant manwerthu, ond mae'r diwydiant hwn yn cynnwys llawer mwy na gwerthiannau yn unig. Mewn gwirionedd, mae dros 40% o'r swyddi ym maes manwerthu yn swyddi heblaw gwerthiannau. Y 5 gyrfa sy'n codi orau