Beth Yw Mathau Y We (Tywyll, Dwfn, Arwyneb, a Chlir)?

Nid ydym yn aml yn trafod diogelwch ar-lein na'r We Dywyll. Er bod cwmnïau wedi gwneud gwaith da o sicrhau eu rhwydweithiau mewnol, mae gweithio gartref wedi agor busnesau i fygythiadau ychwanegol o ymyrraeth a hacio. Nododd 20% o gwmnïau eu bod yn wynebu toriad diogelwch o ganlyniad i weithiwr o bell. Yn parhau o gartref: Nid yw effaith COVID-19 ar ddiogelwch busnes Cybersecurity bellach yn gyfrifoldeb CTO yn unig. Gan mai ymddiriedaeth yw'r arian cyfred mwyaf gwerthfawr arno

Ychwanegu Porthiant Podlediad Allanol i Borthwyr Eich Gwefan WordPress

Sut i gyhoeddi porthiant podlediad a gynhelir yn allanol fel porthiant personol yn eich enghraifft WordPress.

Sut i Ddiogelu WordPress mewn 10 Cam Hawdd

Ydych chi'n gwybod bod dros 90,000 o haciau yn cael eu ceisio bob munud ar wefannau WordPress yn fyd-eang? Wel, os ydych chi'n berchen ar wefan wedi'i phweru gan WordPress, dylai'r stat hwnnw eich poeni. Nid oes ots a ydych chi'n rhedeg busnes ar raddfa fach. Nid yw hacwyr yn gwahaniaethu ar sail maint na phwysigrwydd y gwefannau. Nid ydynt ond yn edrych am unrhyw fregusrwydd y gellir ei ddefnyddio er mantais iddynt. Efallai eich bod yn pendroni - pam mae hacwyr yn targedu gwefannau WordPress i mewn

Pa mor beryglus yw'ch Twr Tech?

Beth fyddai'r effaith pe bai'ch twr technoleg yn cwympo i'r llawr? Mae'n syniad a'm trawodd ychydig ddydd Sadwrn yn ôl gan fod fy mhlant yn chwarae rhan Jenga tra roeddwn i'n gweithio ar gyflwyniad newydd ynghylch pam y dylai marchnatwyr ailfeddwl am eu pentyrrau technoleg. Fe wnaeth fy nharo bod gan staciau technoleg a thyrau Jenga lawer yn gyffredin mewn gwirionedd. Mae Jenga, wrth gwrs, yn cael ei chwarae trwy bentyrru blociau pren tan y cyfan

Sut mae Diogelwch Gwe yn Effeithio ar SEO

Oeddech chi'n gwybod bod tua 93% o ddefnyddwyr yn dechrau eu profiad syrffio gwe trwy deipio eu hymholiad i'r peiriant chwilio? Ni ddylai'r ffigur whopping hwn eich synnu. Fel defnyddwyr rhyngrwyd, rydym wedi dod yn gyfarwydd â hwylustod dod o hyd i'r union beth sydd ei angen arnom o fewn eiliadau trwy Google. P'un a ydym yn chwilio am siop pizza agored sydd gerllaw, tiwtorial ar sut i wau, neu'r lle gorau i brynu enwau parth, rydym yn disgwyl ar unwaith

Rhestr Wirio Nodweddion E-Fasnach: Y Ultimate Must-Haves ar gyfer Eich Siop Ar-lein

Un o'r swyddi mwyaf poblogaidd rydyn ni wedi'u rhannu eleni fu ein rhestr wirio gynhwysfawr o wefannau. Mae'r ffeithlun hwn yn ddilyniant gwych gan asiantaeth wych arall sy'n cynhyrchu ffeithluniau anhygoel, MDG Advertising. Pa elfennau gwefan e-fasnach sydd bwysicaf i ddefnyddwyr? Beth ddylai brandiau ganolbwyntio amser, egni a chyllideb ar wella? I ddarganfod, gwnaethom edrych ar lu o arolygon diweddar, adroddiadau ymchwil a phapurau academaidd. O'r dadansoddiad hwnnw, gwelsom hynny

3 Awgrym ar gyfer Marchnatwyr i Ddiogelu eu Cyfrineiriau Cyfryngau Cymdeithasol

Am yr wythnos ddiwethaf, rydyn ni wedi bod yn ceisio caffael y cyfrinair ar gyfer cyfrif Youtube cleient. Nid oes unrhyw beth mwy gwaethygol a gwastraffus o amser pawb na gwneud hyn. Y broblem oedd bod gweithiwr a oedd yn rheoli'r cyfrif yn sydyn wedi gadael y cwmni - ac nid ar y gorau o delerau. Gwnaethom ein gorau fel cyfryngwr i geisio adfer y cyfrinair, ond dywedasant nad oeddent yn gwybod beth ydoedd mwyach. Of