Beth Yw'r We Dywyll, y We Ddwfn, a'r We Arwyneb / Clir?

Amser Darllen: 4 Cofnodion Nid ydym yn aml yn trafod diogelwch ar-lein na'r We Dywyll. Er bod cwmnïau wedi gwneud gwaith da o sicrhau eu rhwydweithiau mewnol, mae gweithio gartref wedi agor busnesau i fygythiadau ychwanegol o ymyrraeth a hacio. Nododd 20% o gwmnïau eu bod yn wynebu toriad diogelwch o ganlyniad i weithiwr o bell. Yn parhau o gartref: Nid yw effaith COVID-19 ar ddiogelwch busnes Cybersecurity bellach yn gyfrifoldeb CTO yn unig. Gan mai ymddiriedaeth yw'r arian cyfred mwyaf gwerthfawr arno

Ychwanegu Porthiant Podlediad Allanol i Borthwyr Eich Gwefan WordPress

Amser Darllen: 3 Cofnodion Sut i gyhoeddi porthiant podlediad a gynhelir yn allanol fel porthiant personol yn eich enghraifft WordPress.

Sut i Ddiogelu WordPress mewn 10 Cam Hawdd

Amser Darllen: 6 Cofnodion Ydych chi'n gwybod bod dros 90,000 o haciau yn cael eu ceisio bob munud ar wefannau WordPress yn fyd-eang? Wel, os ydych chi'n berchen ar wefan wedi'i phweru gan WordPress, dylai'r stat hwnnw eich poeni. Nid oes ots a ydych chi'n rhedeg busnes ar raddfa fach. Nid yw hacwyr yn gwahaniaethu ar sail maint na phwysigrwydd y gwefannau. Nid ydynt ond yn edrych am unrhyw fregusrwydd y gellir ei ddefnyddio er mantais iddynt. Efallai eich bod yn pendroni - pam mae hacwyr yn targedu gwefannau WordPress i mewn

Pa mor beryglus yw'ch Twr Tech?

Amser Darllen: 7 Cofnodion Beth fyddai'r effaith pe bai'ch twr technoleg yn cwympo i'r llawr? Mae'n syniad a'm trawodd ychydig ddydd Sadwrn yn ôl gan fod fy mhlant yn chwarae rhan Jenga tra roeddwn i'n gweithio ar gyflwyniad newydd ynghylch pam y dylai marchnatwyr ailfeddwl am eu pentyrrau technoleg. Fe wnaeth fy nharo bod gan staciau technoleg a thyrau Jenga lawer yn gyffredin mewn gwirionedd. Mae Jenga, wrth gwrs, yn cael ei chwarae trwy bentyrru blociau pren tan y cyfan