KANA Express: Rheoli Profiad Cwsmer

Rydym yn ymgynghori â llawer o gwmnïau maint canolig a mawr sy'n penderfynu neidio i mewn i raglen marchnata cymdeithasol dim ond i ddarganfod nad oeddent yn rhagweld y galw ar unwaith am wasanaeth cwsmeriaid. Nid yw cwsmer anhapus yn poeni eich bod wedi agor cyfrif Twitter neu gyhoeddi tudalen Facebook ar gyfer eich allgymorth marchnata ... maen nhw'n mynd i fanteisio ar y cyfrwng i ofyn am wasanaeth. A chan ei fod yn fforwm cyhoeddus, mae'n well ichi ei ddarparu. Cyflym. Hyn

Enillwch Wii gan Noobie!

Mae fy ffrind da, Patric ... aka Mr Noobie, yn rhoi Nintendo Wii i ffwrdd! Mae Patric wedi bod yn ffrind gwych i'm blog dros y flwyddyn ddiwethaf ac rydyn ni wedi cael paned o goffi gyda'n ffrindiau yng Nghwpan y Bean. Mor gyffrous ag yr wyf yn ei gael am y teclyn diweddaraf neu'r dechnoleg fwyaf newydd, mae'n bwysig i mi gofio nad oes gan gyfran dda o'r bobl sy'n ymweld â'm gwefan gliw

Ydych chi'n poeni gan Noobs?

Un o'r buddion (mae rhai pobl yn meddwl ei fod yn felltith) o fod yn gaeth yn dechnegol, er… bywiog, yw bod pawb arall bob amser yn gofyn i chi am gymorth. Mae fy ffrind da a fy nghyd-Hoosier, Patric aka Mr. Noobie, yn gwbl barod i dynnu'r llwyth hwn oddi ar eich ysgwyddau! Mae gan Patric wefan gynyddol, Noobie, dros y flwyddyn ddiwethaf ond mae ei chynllun a'i lansiad ar ei newydd wedd yn anhygoel! Mae gan Noobie, Inc. eirfa, sain a fideo