Pa Rolau sydd eu Angen yn Adran Marchnata Digidol Heddiw?

I rai o'm cleientiaid, rwy'n rheoli'r holl dalent sy'n angenrheidiol ar gyfer eu hymdrechion marchnata digidol. I eraill, mae ganddyn nhw staff bach ac rydyn ni'n ychwanegu at y sgiliau sy'n angenrheidiol. I eraill, mae ganddyn nhw dîm anhygoel o gadarn yn fewnol ac mae angen arweiniad cyffredinol a phersbectif allanol arnyn nhw i'w helpu i aros yn arloesol a nodi bylchau. Pan lansiais fy nghwmni am y tro cyntaf, cynghorodd llawer o arweinwyr yn y diwydiant fi i arbenigo a dilyn cwrs a