5 Cwestiwn i'w Gofyn i'ch Ymgynghorydd Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Roedd cleient rydyn ni wedi datblygu strategaeth infograffig flynyddol ar ei gyfer yn ein swyddfa'r wythnos hon. Fel llawer o fusnesau, roeddent wedi mynd trwy'r roller coaster o gael ymgynghorydd SEO gwael ac erbyn hyn wedi cyflogi cwmni ymgynghori SEO newydd i'w cynorthwyo i atgyweirio'r difrod. Ac roedd difrod. Yn ganolog i strategaeth SEO ddrwg roedd backlinking ar lwyth o wefannau peryglus. Nawr mae'r cleient yn cysylltu â phob un o'r gwefannau hynny i gael gwared

Canllaw i Awtomeiddio SEO

Enw'r ffeithlun hwn yw Canllaw Darluniadol i Awtomeiddio SEO, ond nid yw'n ymwneud ag awtomeiddio mewn gwirionedd, mae'n ymwneud â'r broses sy'n ofynnol i wella eich canlyniadau marchnata peiriannau chwilio gyda strategaeth barhaus. Gellir awtomeiddio agweddau ar y broses ... ond os ydych chi'n gwneud pethau fel prynu ac awtomeiddio backlinks, mae'ch cwmni'n anelu am drafferth. Proses â llaw yw optimeiddio peiriannau chwilio i raddau helaeth sy'n gofyn i chi wneud llawer o ymchwil, gwneud y gorau o'ch cynnwys,