Gwirio Safle Eich Gwefan gyda Chwilio wedi'i Bersonoli

Galwodd un o fy nghleientiaid yr wythnos diwethaf a gofyn pam, pan chwiliodd, fod ei gwefan yn y safleoedd cyntaf ond cafodd rhywun arall hi i lawr y dudalen ychydig. Os nad oeddech wedi clywed y rycws, mae Google wedi troi canlyniadau chwilio wedi'u personoli yn barhaol. Mae hynny'n golygu, ar sail eich hanes chwilio, y bydd eich canlyniadau'n wahanol. Os ydych chi'n gwirio safle eich gwefannau eich hun, mae'n debyg y byddwch chi i gyd wedi gwella'n sylweddol. Fodd bynnag, mae'n debyg eu bod yn unig