Ciplun Marchnata Digidol taledig Kenshoo: Ch4 2015

Bob blwyddyn rwy'n credu y bydd pethau'n dechrau lefelu, ond bob blwyddyn mae'r farchnad yn newid yn ddramatig - ac nid oedd 2015 yn ddim gwahanol. Cyfrannodd twf ffonau symudol, cynnydd hysbysebion rhestru cynnyrch, ymddangosiad mathau newydd o hysbysebion at rai newidiadau sylweddol yn ymddygiad defnyddwyr a'r gwariant cysylltiedig gan farchnatwyr. Mae'r ffeithlun newydd hwn o Kenshoo yn datgelu bod cymdeithasol wedi tyfu'n sylweddol yn y farchnad. Mae marchnatwyr yn cynyddu eu gwariant cymdeithasol 50%

Chwilio Gwariant Hysbysebu ar gyfer Ch3 2015 Yn Dangos Sifftiau Dramatig

Mae cleientiaid Kenshoo yn gweithredu ymgyrchoedd marchnata digidol sy'n rhedeg mewn mwy na 190 o wledydd ac yn cynnwys bron i hanner y Fortune 50 ar draws pob un o'r 10 rhwydwaith asiantaeth ad byd-eang gorau. Dyna lawer o ddata - a diolch byth fod Kenshoo yn rhannu'r data hwnnw gyda ni bob chwarter i arsylwi ar y tueddiadau newidiol. Mae defnyddwyr yn dibynnu ar ddyfeisiau symudol yn fwy nag erioed, ac mae marchnatwyr datblygedig yn dilyn yr un peth ag ymgyrchoedd sydd wedi'u optimeiddio fwyfwy a sicrhau canlyniadau cadarnhaol yn y ddau