Sut i Gynyddu Safleoedd Chwilio Trwy Ganfod, Monitro, ac Ailgyfeirio 404 Gwall yn WordPress

Rydym yn helpu cleient menter ar hyn o bryd i weithredu safle WordPress newydd. Maent yn fusnes aml-leoliad, aml-iaith ac wedi cael rhai canlyniadau gwael o ran chwilio dros y blynyddoedd diwethaf. Pan oeddem yn cynllunio eu gwefan newydd, gwnaethom nodi ychydig o faterion: Archifau - roedd ganddynt sawl safle yn ystod y degawd diwethaf gyda gwahaniaeth amlwg yn strwythur URL eu gwefan. Pan wnaethon ni brofi dolenni hen dudalen, roedden nhw'n 404'd ar eu gwefan ddiweddaraf.

Sut I Gropian Safle Mawr a Echdynnu Data gan Ddefnyddio Spider Spider Frog yn Sgrechian

Rydym yn cynorthwyo sawl cleient ar hyn o bryd gyda mudiadau Marketo. Wrth i gwmnïau mawr ddefnyddio datrysiadau menter fel hyn, mae fel gwe pry cop sy'n plethu ei hun i brosesau a llwyfannau dros flynyddoedd ... tan y pwynt nad yw cwmnïau hyd yn oed yn ymwybodol o bob pwynt cyffwrdd. Gyda llwyfan awtomeiddio marchnata menter fel Marketo, ffurflenni yw pwynt mynediad data ar draws safleoedd a thudalennau glanio. Yn aml mae gan gwmnïau filoedd o dudalennau a channoedd o ffurflenni ledled eu gwefannau

5 Mater SEO Beirniadol a Darganfuwyd gyda Broga Sgrechian

Ydych chi erioed wedi ymlusgo'ch gwefan eich hun? Mae'n strategaeth wych i ddatrys rhai problemau eithaf disylw â'ch gwefan nad ydych efallai wedi sylwi arnynt. Dywedodd ffrindiau da yn Site Strategics wrthym am Screaming Frog's SEO Spider. Mae'n ymlusgwr syml sydd am ddim gyda chyfyngiad o 500 tudalen fewnol ... digon ar gyfer y mwyafrif o wefannau. Os oes angen mwy arnoch chi, prynwch y drwydded flynyddol o £ 99! Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr pa mor gyflym y gallaf sganio safle a