Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

Myth y DMP mewn Marchnata

Daeth Llwyfannau Rheoli Data (DMPs) i'r fan a'r lle ychydig flynyddoedd yn ôl ac mae llawer yn eu hystyried yn achubwr marchnata. Yma, maen nhw'n dweud, gallwn ni gael y “record euraidd” i'n cwsmeriaid. Yn y DMP, mae gwerthwyr yn addo y gallwch chi gasglu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i gael golwg 360 gradd ar y cwsmer. Yr unig broblem - nid yw'n wir. Mae Gartner yn diffinio DMP fel Meddalwedd sy'n amlyncu data o sawl ffynhonnell

Dyfodol Martech

Trafodwyd a daliwyd technoleg bresennol a dyfodol Technoleg Marchnata yng Nghynhadledd gyntaf Martech yn Boston. Roedd yn ddigwyddiad a werthwyd allan a ddaeth ag arweinwyr meddwl amrywiol ym myd Martech ynghyd. O flaen llaw, cefais gyfle i gysylltu â chadeirydd y gynhadledd, Scott Brinker, i drafod esblygiad y diwydiant a sut mae rôl y Prif Dechnolegydd Marchnata wedi dod yn rôl hanfodol o fewn sefydliadau marchnata ledled y byd. Yn ein sgwrs, Scott