Marchnata Arogl: Ystadegau, Gwyddoniaeth Olfactory, A'r Diwydiant

Bob tro y byddaf yn cyrraedd adref o ddiwrnod prysur, yn enwedig os wyf wedi treulio llawer o amser ar y ffordd, y peth cyntaf rwy'n ei wneud yw cynnau cannwyll. Un o fy ffefrynnau yw cannwyll broc môr halen môr o'r enw Calm. Ychydig funudau ar ôl ei oleuo, rwy'n teimlo'n eithaf da a ... rwy'n bwyllog. Gwyddoniaeth yr Arogl Mae'r wyddoniaeth y tu ôl i arogl yn hynod ddiddorol. Gall bodau dynol ganfod mwy na thriliwn o wahanol arogleuon. Fel