Beth yw dilysu e-bost? Esboniad SPF, DKIM, a DMARC

Pan fyddwn yn gweithio gydag anfonwyr e-bost mawr neu'n eu mudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd (ESP), mae trosglwyddiad e-bost yn hollbwysig wrth ymchwilio i berfformiad eu hymdrechion marchnata e-bost. Rwyf wedi beirniadu'r diwydiant o'r blaen (ac rwy'n parhau i wneud hynny) oherwydd bod caniatâd e-bost ar ochr anghywir yr hafaliad. Os yw darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) yn dymuno gwarchod eich mewnflwch rhag SPAM, yna dylent fod yn rheoli'r caniatâd i gael yr e-byst hynny

Fe wnaeth ychwanegu Preheader E-bost Cynyddu fy Nghyfradd Lleoli Mewnflwch 15%

Mae dosbarthu e-bost yn dwp. Dydw i ddim yn twyllo. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 20 mlynedd ond mae gennym 50+ o gleientiaid e-bost o hyd sydd i gyd yn arddangos yr un cod yn wahanol. Ac mae gennym ni ddegau o filoedd o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) sydd â rheolau eu hunain yn y bôn ynglŷn â rheoli SPAM. Mae gennym ESPs sydd â rheolau llym y mae'n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw wrth ychwanegu tanysgrifiwr sengl ... ac nid yw'r rheolau hynny byth yn cael eu cyfleu i'r

Dilysu, Dilysu a Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost Swmp

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Y Materion Cyfreithiol Uchaf gyda Blogio

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd un o'n cleientiaid bost blog gwych ac roeddent yn chwilio am ddelwedd dda i ymddangos arni. Fe wnaethant ddefnyddio Google Image Search, dod o hyd i ddelwedd a gafodd ei hidlo fel heb freindal, a'i hychwanegu at y post. O fewn dyddiau, cysylltodd cwmni delwedd stoc mawr â nhw a chyflwynwyd bil iddynt am $ 3,000 i dalu am ddefnyddio delwedd ac osgoi'r materion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â