Fe wnaeth ychwanegu Preheader E-bost Cynyddu fy Nghyfradd Lleoli Mewnflwch 15%

Mae dosbarthu e-bost yn dwp. Dydw i ddim yn twyllo. Mae wedi bod o gwmpas ers dros 20 mlynedd ond mae gennym 50+ o gleientiaid e-bost o hyd sydd i gyd yn arddangos yr un cod yn wahanol. Ac mae gennym ni ddegau o filoedd o Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) sydd â rheolau eu hunain yn y bôn ynglŷn â rheoli SPAM. Mae gennym ESPs sydd â rheolau llym y mae'n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw wrth ychwanegu tanysgrifiwr sengl ... ac nid yw'r rheolau hynny byth yn cael eu cyfleu i'r

Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Y Materion Cyfreithiol Uchaf gyda Blogio

Ychydig flynyddoedd yn ôl, ysgrifennodd un o'n cleientiaid bost blog gwych ac roeddent yn chwilio am ddelwedd dda i ymddangos arni. Fe wnaethant ddefnyddio Google Image Search, dod o hyd i ddelwedd a gafodd ei hidlo fel heb freindal, a'i hychwanegu at y post. O fewn dyddiau, cysylltodd cwmni delwedd stoc mawr â nhw a chyflwynwyd bil iddynt am $ 3,000 i dalu am ddefnyddio delwedd ac osgoi'r materion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â

Rhywle Rhwng SPAM a Tryloywder Creepy Lies

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn agoriad llygad i mi ynglŷn â'r sgandalau data a adroddir mewn newyddion prif ffrwd. Yn onest rydw i wedi cael fy synnu gan lawer o fy nghyfoedion yn y diwydiant a'u hymateb byrlymus a'u hymateb i'r modd y cafodd data Facebook ei gynaeafu a'i ddefnyddio at ddibenion gwleidyddol yn ystod yr ymgyrch ddiweddaraf. Peth Hanes ar Ymgyrchoedd a Data Arlywyddol: 2008 - cefais sgwrs anhygoel gyda pheiriannydd data o ymgyrch gyntaf yr Arlywydd Obama a rannodd

Rydyn ni i gyd yn Casáu Sbam a Galw Oer ... Hyd nes i Ni Ddim

Ar Fai 15fed, cefais e-bost digymell (aka SPAM) gan asiantaeth yn Atlanta yn dweud wrthyf beth oedd fideo esboniwr. Roeddwn i'n gwybod beth ydoedd, rydym wedi ysgrifennu am fideos esboniwr yn helaeth ac wedi cyhoeddi cryn dipyn o'n rhai ni. Wnes i ddim ymateb i'r e-bost. Wythnos yn ddiweddarach, rwy'n cael e-bost arall gyda nodyn tebyg. Wythnos yn ddiweddarach, un arall. Nid wyf yn ymateb i'r naill na'r llall. Pedwar e-bost na wnes i ymateb iddyn nhw

Hanes Dylunio E-bost ac E-bost

44 mlynedd yn ôl, roedd Raymond Tomlinson yn gweithio ar ARPANET (rhagflaenydd Llywodraeth yr UD i'r Rhyngrwyd sydd ar gael i'r cyhoedd), a dyfeisiodd e-bost. Roedd yn fargen eithaf mawr oherwydd hyd at y pwynt hwnnw, dim ond ar yr un cyfrifiadur y gellid anfon a darllen negeseuon. Roedd hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr a chyrchfan gael eu gwahanu gan y & symbol. Pan ddangosodd ei gydweithiwr Jerry Burchfiel, yr ymateb oedd: Peidiwch â dweud wrth neb! Nid dyma rydyn ni i fod i weithio

11 Arferion E-bost Gwael i'w Osgoi Oni bai eich bod Eisiau Tanysgrifwyr Angry

Gweithiodd Digital Third Coast gyda Reachmail i nodi'r ymddygiadau a'r arferion gwaethaf mwyaf amlwg a arddangosir gan farchnatwyr e-bost. Mae'r ffeithlun a ddyluniwyd ganddynt yn cysylltu pob ymddygiad â chymeriad diwylliant pop cofiadwy i helpu marchnatwyr i gofio a chysylltu'r ymddygiad gwael. Roeddent hefyd yn cynnwys cyngor gweithredadwy ar droi ymddygiad gwael yn un da. Yn anffodus, nid yw pawb sy'n gyfrifol am offer marchnata e-bost yn eu defnyddio'n gywir. Mae'n hollol bosibl eich bod chi'n gwneud un neu fwy