Mae'r 5 Marchnatwr Metrig a Buddsoddiad Gorau yn eu Gwneud yn 2015

Am yr eildro, cynhaliodd Salesforce arolwg o dros 5,000 o farchnatwyr yn fyd-eang i ddeall y prif flaenoriaethau ar gyfer 2015 ar draws pob sianel ddigidol. Dyma drosolwg o'r adroddiad llawn y gallwch ei lawrlwytho yn Salesforce.com. Er mai'r heriau busnes mwyaf dybryd yw datblygu busnes newydd, ansawdd arweinwyr, a chadw i fyny â thechnoleg, mae'r ffordd y mae marchnatwyr yn defnyddio cyllidebau ac yn olrhain cynnydd yn ddiddorol iawn: Y 5 Maes Uchaf ar gyfer Buddsoddiad Marchnata Cynyddol Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Cymdeithasol.

Mintigo: Sgorio Arweiniol Rhagfynegol ar gyfer y Fenter

Fel marchnatwyr B2B, rydym i gyd yn gwybod bod cael system sgorio arweiniol i nodi arweinwyr parod ar gyfer gwerthu neu ddarpar brynwyr yn hanfodol i redeg rhaglenni cynhyrchu galw llwyddiannus ac i gynnal aliniad marchnata a gwerthu. Ond mae'n haws dweud na gweithredu system sgorio plwm sy'n gweithio mewn gwirionedd. Gyda Mintigo, gallwch nawr gael modelau sgorio plwm sy'n trosoledd pŵer dadansoddeg ragfynegol a data mawr i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch prynwyr yn gyflymach. Dim mwy o ddyfalu.

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn

BIME: Meddalwedd fel Deallusrwydd Busnes Gwasanaeth

Wrth i nifer y ffynonellau data barhau i dyfu, mae'r system deallusrwydd busnes (BI) ar gynnydd (eto). Mae systemau deallusrwydd busnes yn caniatáu ichi ddatblygu adroddiadau a dangosfyrddau ar ddata ar draws y ffynonellau rydych chi'n cysylltu â nhw. System Gwybodaeth Busnes Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) yw BIME sy'n eich galluogi i gysylltu â'r byd ar-lein a'r byd ar safle yn yr un lle. Creu cysylltiadau â'ch holl ffynonellau data, creu a gweithredu ymholiadau

Beth yw RFM eich Blog?

Yn y gwaith byddaf yn gwneud gweminar yr wythnos hon. Mae'r pwnc wedi bod ar fy meddwl ymhell cyn gweithio i Compendium Blogware, serch hynny. Yn ystod dyddiau cynnar fy ngyrfa marchnata cronfa ddata, cynorthwyais i ddatblygu a dylunio meddalwedd a fyddai’n cynorthwyo marchnatwyr i fynegeio eu sylfaen cwsmeriaid. Nid yw'r hafaliad byth yn newid, ers cryn amser mae wedi ymwneud â derbynyddiaeth, amlder a gwerth ariannol. Yn dibynnu ar hanes prynu cwsmer, fe allech chi ddylanwadu ar ei ymddygiad