Apwyntiv: Symleiddio ac Awtomeiddio Amserlennu Apwyntiadau gan Ddefnyddio Salesforce

Mae un o'n cleientiaid yn y diwydiant gofal iechyd a gofynnodd i ni archwilio eu defnydd o Salesforce yn ogystal â darparu rhywfaint o hyfforddiant a gweinyddiaeth fel y gallant wneud y mwyaf o'u hadenillion ar fuddsoddiad. Un fantais o ddefnyddio platfform fel Salesforce yw ei gefnogaeth anhygoel i integreiddiadau trydydd parti ac integreiddiadau cynnyrchiol trwy ei farchnad apiau, AppExchange. Un o’r newidiadau ymddygiadol sylweddol sydd wedi digwydd yn nhaith y prynwr ar-lein yw’r gallu i wneud hynny

DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

Mae'n bwysig i farchnatwyr sefydlu teithiau 1:1 gyda chwsmeriaid ar raddfa, yn gyflym ac yn effeithlon. Un o'r llwyfannau marchnata a ddefnyddir fwyaf at y diben hwn yw Cwmwl Marchnata Salesforce (SFMC). Mae SFMC yn cynnig ystod eang o bosibiliadau ac yn cyfuno’r amlswyddogaetholdeb hwnnw â chyfleoedd digynsail i farchnatwyr gysylltu â chwsmeriaid ar draws gwahanol gamau o daith eu cwsmer. Bydd y Cwmwl Marchnata, er enghraifft, nid yn unig yn galluogi marchnatwyr i ddiffinio eu data

OwnBackup: Adfer ar ôl Trychineb, Hadau Blwch Tywod, ac Archifo Data ar gyfer Salesforce

Flynyddoedd yn ôl, roeddwn wedi symud fy awtomeiddio marchnata i blatfform eithaf adnabyddus a fabwysiadwyd yn eang (nid Salesforce). Dyluniodd a datblygodd fy nhîm ychydig o ymgyrchoedd anogol ac roeddem wir yn dechrau gyrru traffig plwm gwych ... nes i drychineb daro. Roedd y platfform yn gwneud uwchraddiad mawr ac yn dileu nifer o ddata cwsmeriaid ar ddamwain, gan gynnwys ein data ni. Er bod gan y cwmni gytundeb lefel gwasanaeth (CLG) a oedd yn gwarantu uptime, nid oedd ganddo unrhyw gefn

Defnyddio Profion Awtomataidd i Wella Profiad Salesforce

Gall aros ar y blaen i'r newidiadau cyflym a'r iteriadau mewn platfform menter ar raddfa fawr, fel Salesforce, fod yn heriol. Ond mae Salesforce ac AccelQ yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni'r her honno. Mae defnyddio platfform rheoli ansawdd ystwyth AccelQ, sydd wedi'i integreiddio'n dynn â Salesforce, yn cyflymu ac yn gwella ansawdd datganiadau Salesforce sefydliad yn sylweddol. Mae AccelQ yn blatfform cydweithredol y gall cwmnïau ei ddefnyddio i awtomeiddio, rheoli, gweithredu ac olrhain profion Salesforce. AccelQ yw'r unig brawf parhaus

A ddylech chi fuddsoddi mewn monitro adolygiadau ar-lein i reoli'ch enw da?

Amazon, Angie's List, Trustpilot, TripAdvisor, Yelp, Google My Business, Yahoo! Mae Rhestrau Lleol, Dewis, G2 Crowd, TrustRadius, TestFreaks, Which?, Salesforce AppExchange, Glassdoor, Facebook Ratings & Reviews, Twitter, a hyd yn oed eich gwefan eich hun i gyd yn lleoedd i ddal a chyhoeddi adolygiadau. P'un a ydych chi'n gwmni B2C neu B2B ... siawns yw bod rhywun yn ysgrifennu amdanoch chi ar-lein. Ac mae'r adolygiadau ar-lein hynny yn cael effaith. Beth yw rheoli enw da? Rheoli enw da yw'r broses o fonitro a