AutoPitch: Awtomeiddio E-bost ar gyfer Cynrychiolwyr Datblygu Gwerthu

Mae yna ddigon o weithiau lle mae gan gynrychiolwyr gwerthu restr wych, ond mae'r ymdrech sydd ei hangen i anfon e-bost un ar y tro yn cymryd llawer gormod o ymdrech. Mae AutoPitch yn integreiddio'n uniongyrchol â'ch e-bost, yn galluogi templedi, ac yna'n adrodd yn ôl ar unrhyw weithgaredd neu ymgysylltiad ynghylch yr e-byst hynny. Gallwch hyd yn oed setup anfoniadau mewn trefn i'ch rhestr. Gall tynnu rhestr plwm oer i mewn i blatfform e-bost gael cwmni mewn cryn dipyn