5 Cam Rhwydweithio Cymdeithasol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gwerthu

Wedi cwrdd â chleient heddiw a oedd yn deall hanfodion Twitter, Facebook, LinkedIn, ac ati, ac roeddwn i eisiau rhoi rhywfaint o adborth iddyn nhw ar ddechrau defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Roedd y cleient yn weithiwr proffesiynol gwerthu ac eisiau dechrau manteisio ar y cyfrwng ond nid oedd yn hollol siŵr sut yr oedd yn mynd i gydbwyso gofynion ei swydd wrth rampio strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Mae hynny'n broblem gyffredin. Nid yw rhwydweithio cymdeithasol ar-lein yn wahanol i rwydweithio all-lein.