Chili Piper: Ailddyfeisio Amserlennu, Calendr A Mewnflwch Eich Tîm Gwerthu

Datrysiad amserlennu awtomataidd yw Chili Piper sy'n caniatáu ichi gymhwyso ar unwaith, llwybr, a chyfarfodydd gwerthu llyfrau gydag i mewn yn arwain yr eiliad y maent yn trosi ar eich gwefan. Sut mae Chili Piper yn Helpu Timau Gwerthu Dim taenlenni dosbarthu plwm mwy dryslyd, dim mwy o negeseuon e-bost yn ôl ac ymlaen a negeseuon llais dim ond i drefnu cyfarfod, a dim mwy o gyfleoedd coll oherwydd dilyniant araf. Nodweddion Pibydd Chili Cynhwyswch Mae Chili Piper yn darparu profiad amserlennu gwell i'ch rhagolygon ar gyfer

Rhowch hwb i'ch gwerthiant a'ch cynhyrchiant gyda'r 6 hac hyn

Rwy'n gefnogwr mawr o ddefnyddio'r mwyaf allan o fy amser bob dydd ac rwy'n ceisio gwneud fy holl weithwyr mor gynhyrchiol â phosibl - yn enwedig y tîm gwerthu, sef yr adran fwyaf hanfodol mewn unrhyw gwmni SaaS.

Metrigau Digwyddiad Allweddol Dylai pob Gweithrediaeth Olrhain

Mae marchnatwr profiadol yn deall y buddion a ddaw o ddigwyddiadau. Yn benodol, yn y gofod B2B, mae digwyddiadau'n cynhyrchu mwy o arweinwyr na mentrau marchnata eraill. Yn anffodus, nid yw'r mwyafrif o arweinwyr yn troi'n werthiannau, gan adael her i farchnatwyr ddatgelu DPAau ychwanegol i brofi gwerth buddsoddi mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Yn hytrach na chanolbwyntio'n llwyr ar dennyn, mae angen i farchnatwyr ystyried y metrigau sy'n egluro sut y derbyniwyd y digwyddiad gan ddarpar gwsmeriaid, cwsmeriaid cyfredol, dadansoddwyr a