Ymateb: Awtomeiddio'ch Ymgysylltiad Gwerthu â Chwilio ac Allgymorth E-bost LinkedIn

Ni fyddai unrhyw un yn dadlau mai LinkedIn yw'r platfform rhwydweithio cymdeithasol mwyaf cyflawn yn seiliedig ar fusnes ar y blaned. Mewn gwirionedd, nid wyf wedi edrych ar ailddechrau ynghlwm ar gyfer ymgeisydd nac wedi diweddaru fy ailddechrau fy hun mewn degawd ers defnyddio LinkedIn. Mae LinkedIn nid yn unig yn caniatáu imi weld popeth y mae ailddechrau yn ei wneud, ond gallaf hefyd ymchwilio i rwydwaith yr ymgeisydd a gweld gyda phwy y buont yn gweithio ac ar eu cyfer - yna cysylltu â'r bobl hynny i ddarganfod

Spiro: Ymgysylltu Gwerthu Rhagweithiol Gan ddefnyddio AI

Mae Spiro yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i roi mewnwelediadau gweithredadwy i'ch arweinwyr gwerthu ac argymhellion rhagweithiol eich cynrychiolwyr gwerthu ar gyfer y camau gorau nesaf i helpu i atal cyfleoedd coll a chynyddu cynhyrchiant gwerthu. Mae cleientiaid Spiro yn adrodd ar rai canlyniadau anhygoel, gan gynnwys: Y gallu i gasglu 16 gwaith yn fwy o ddata Y gallu i chi neu'ch tîm gwerthu gyrraedd 30% yn fwy o ragolygon yn yr un amserlen. Y gallu i gau 20% yn fwy o fargeinion gwerthu Buddion Spiro Include Spiro

vidREACH: Llwyfan E-bost Fideo yn Ail-edrych ar Brofi

Cynhyrchu plwm yw'r prif gyfrifoldeb am dimau marchnata. Maent yn canolbwyntio ar ddod o hyd i gynulleidfa darged, ymgysylltu â hi a'i throsi'n rhagolygon a all ddod yn gwsmeriaid. Mae'n hanfodol i fusnes greu strategaeth farchnata sy'n tanio cenhedlaeth arweiniol. Yng ngoleuni hynny, mae gweithwyr proffesiynol marchnata bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o sefyll allan, yn enwedig mewn byd sy'n rhy fawr yn aml. Mae'r mwyafrif o farchnatwyr B2B yn troi at e-bost, gan ei ystyried fel y dosbarthiad mwyaf effeithiol

Sut mae Aliniad Gwerthu a Marchnata yn Gyrru Canlyniadau B2B Gwell ar LinkedIn

Gyda'r newyddion am newidiadau algorithm Facebook yn malu rhannu data busnes, rydw i bron â rhoi'r gorau i drosoledd Facebook mwyach ar gyfer fy ymdrechion B2B - yr eithriad yw marchnata digwyddiadau. Rwyf hefyd wedi bod yn cynyddu fy nefnydd o LinkedIn fwy a mwy ar gyfer cyhoeddi cynnwys ac rwy'n gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau rwy'n eu cael am gysylltiadau ac ymrwymiadau. Oherwydd bod LinkedIn wedi'i adeiladu'n onest gyda phwrpas busnes yn

TeamKeeper: Moderneiddio Cadw Talent gyda Dadansoddeg Rheolaeth

Llwyddodd llogi newydd i'r cyfweliad, ond nid yw wedi perfformio cystal â'r disgwyl. Nid yw aelodau'r tîm yn taro cwotâu oherwydd nad ydyn nhw'n derbyn hyfforddiant iawn. Mae gwerthwyr talentog yn gadael y cwmni oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n ymgysylltu â'r gwaith. Mae'r rheolwr gwerthu yn chwarae rhan hanfodol ym mhob un o'r senarios uchod. Mae rheolwyr cryf yn allweddol i lwyddiant sefydliad, ond dim ond 12% o weithwyr yr UD sy'n cytuno'n gryf bod eu rheolwyr yn eu helpu i osod blaenoriaethau gwaith -