Showpad: Cynnwys Gwerthu, Hyfforddiant, Ymgysylltu â Mesurwyr a Mesur

Amser Darllen: 4 Cofnodion Wrth i'ch busnes gyflwyno timau gwerthu, fe welwch fod chwilio am gynnwys effeithiol yn dod yn anghenraid dros nos. Mae timau datblygu busnes yn chwilio am bapurau gwyn, astudiaethau achos, dogfennaeth pecyn, trosolwg cynnyrch a gwasanaeth ... ac maen nhw am iddyn nhw gael eu haddasu yn ôl diwydiant, aeddfedrwydd cleientiaid, a maint cleientiaid. Beth yw Galluogi Gwerthu? Galluogi Gwerthu yw'r broses strategol o arfogi sefydliadau gwerthu â'r offer, y cynnwys a'r wybodaeth gywir i werthu'n llwyddiannus. Mae'n grymuso cynrychiolwyr Gwerthu i

Pwysigrwydd Galluogi Gwerthu

Amser Darllen: 3 Cofnodion Er y profwyd bod technoleg galluogi gwerthiant yn cynyddu refeniw 66%, nid yw 93% o gwmnïau wedi gweithredu platfform galluogi gwerthu eto. Mae hyn yn aml oherwydd bod y chwedlau am alluogi gwerthu yn ddrud, yn gymhleth i'w defnyddio a bod cyfraddau mabwysiadu isel. Cyn plymio i fuddion platfform galluogi gwerthu a'r hyn y mae'n ei wneud, gadewch i ni blymio yn gyntaf i mewn i beth yw galluogi gwerthu a pham ei fod yn bwysig. Beth Yw Galluogi Gwerthu? Yn ôl Forrester Consulting,

8 Ffyrdd i Chi Greu Cynnwys sy'n Creu Cwsmeriaid

Amser Darllen: 3 Cofnodion Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn dadansoddi holl gynnwys ein cleientiaid i nodi'r cynnwys sy'n gyrru'r ymwybyddiaeth, yr ymgysylltiad a'r trosiadau mwyaf. Rhaid i bob cwmni sy'n gobeithio caffael arweinyddion neu dyfu eu busnes ar-lein gael cynnwys. Gydag ymddiriedaeth ac awdurdod yn ddwy allwedd i unrhyw benderfyniad prynu a chynnwys sy'n gyrru'r penderfyniadau hynny ar-lein. Wedi dweud hynny, dim ond edrych yn gyflym ar eich dadansoddeg sydd ei angen cyn i chi ddarganfod bod y

11 Ffyrdd o Gynyddu ROI Eich Marchnata Cynnwys

Amser Darllen: 3 Cofnodion Efallai y dylai hyn fod yn ffeithlun wedi bod yn un argymhelliad enfawr ... cael darllenwyr i drosi! O ddifrif, rydym ychydig yn ddryslyd ynghylch faint o gwmnïau sy'n ysgrifennu cynnwys cyffredin, nid yn dadansoddi eu sylfaen cwsmeriaid, ac nid yn datblygu strategaethau tymor hwy i yrru darllenwyr i mewn i gwsmeriaid. Daw fy ymchwil i ar hyn gan Jay Baer a nododd hynny. Cymysgwch hyn â'r ffaith bod. Mae'r ddau stat hynny yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw gwario mwy