Showpad: Cynnwys Gwerthu, Hyfforddiant, Ymgysylltu â Mesurwyr a Mesur

Wrth i'ch busnes gyflwyno timau gwerthu, fe welwch fod chwilio am gynnwys effeithiol yn dod yn anghenraid dros nos. Mae timau datblygu busnes yn chwilio am bapurau gwyn, astudiaethau achos, dogfennaeth pecyn, trosolwg cynnyrch a gwasanaeth ... ac maen nhw am iddyn nhw gael eu haddasu yn ôl diwydiant, aeddfedrwydd cleientiaid, a maint cleientiaid. Beth yw Galluogi Gwerthu? Galluogi Gwerthu yw'r broses strategol o arfogi sefydliadau gwerthu â'r offer, y cynnwys a'r wybodaeth gywir i werthu'n llwyddiannus. Mae'n grymuso cynrychiolwyr Gwerthu i

Pwysigrwydd Galluogi Gwerthu

Er y profwyd bod technoleg galluogi gwerthiant yn cynyddu refeniw 66%, nid yw 93% o gwmnïau wedi gweithredu platfform galluogi gwerthu eto. Mae hyn yn aml oherwydd bod y chwedlau am alluogi gwerthu yn ddrud, yn gymhleth i'w defnyddio a bod cyfraddau mabwysiadu isel. Cyn plymio i fuddion platfform galluogi gwerthu a'r hyn y mae'n ei wneud, gadewch i ni blymio yn gyntaf i mewn i beth yw galluogi gwerthu a pham ei fod yn bwysig. Beth Yw Galluogi Gwerthu? Yn ôl Forrester Consulting,

8 Ffyrdd i Chi Greu Cynnwys sy'n Creu Cwsmeriaid

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn dadansoddi holl gynnwys ein cleientiaid i nodi'r cynnwys sy'n gyrru'r ymwybyddiaeth, yr ymgysylltiad a'r trosiadau mwyaf. Rhaid i bob cwmni sy'n gobeithio caffael arweinyddion neu dyfu eu busnes ar-lein gael cynnwys. Gydag ymddiriedaeth ac awdurdod yn ddwy allwedd i unrhyw benderfyniad prynu a chynnwys sy'n gyrru'r penderfyniadau hynny ar-lein. Wedi dweud hynny, dim ond edrych yn gyflym ar eich dadansoddeg sydd ei angen cyn i chi ddarganfod bod y

11 Ffyrdd o Gynyddu ROI Eich Marchnata Cynnwys

Efallai y dylai hyn fod yn ffeithlun wedi bod yn un argymhelliad enfawr ... gofynnwch i'r darllenwyr drosi! O ddifrif, rydym ychydig yn ddryslyd ynghylch faint o gwmnïau sy'n ysgrifennu cynnwys cyffredin, nid yn dadansoddi eu sylfaen cwsmeriaid, ac nid yn datblygu strategaethau tymor hwy i yrru darllenwyr i mewn i gwsmeriaid. Daw fy ymchwil i ar hyn gan Jay Baer a nododd fod un blogbost yn costio $ 900 i gwmni ar gyfartaledd. Cymysgwch hyn â'r ffaith bod 80-90% o'r cyfan

5 Camsyniadau Marchnata a'r Realiti

Rydym yn gweithio ar gynnig ar hyn o bryd lle nododd y gobaith eu bod am symud yn gyflym. Byddai'r mwyafrif o werthwyr yn poeri gyda'r cyfle i gael llofnod cyflym, ond rwy'n ei ystyried nawr fel arwydd rhybuddio. Mae symud yn gyflym yn nodweddiadol yn arwain at ddisgwyliad o gael arweinyddion yn gyflym. Er y gallai hynny fod yn bosibl nes i ni ddadansoddi'r cleient, y gystadleuaeth a'r cyfle yn drylwyr, nid ydym yn siŵr pa mor gyflym y gallwn gael y canlyniadau. Is

Storyworks1: Llwyfan Cyflenwi Cynnwys Gwerthu Digidol Lleoliad-Ymwybodol

Mae Storyworks1 yn darparu platfform cyflwyno symudol rhyngweithiol i arfogi'ch tîm maes gydag offer i helpu i hybu hygrededd, alinio strategaeth farchnata â gweithredu gwerthiant, a thyfu perthnasoedd busnes â mewnwelediadau amser real a data gweithredadwy. Mae Lleolwr Cyfle newydd Storyworks1 yn rhoi'r gallu i bersonél gwerthu maes gysoni eu lleoliad presennol â CRM trwy ddyfais symudol er mwyn mapio lleoliadau a phroffiliau darpar gwsmeriaid a chleientiaid cyfagos. Mae'r Lleolydd Cyfle yn addasu gwybodaeth yn seiliedig ar y

Sut i Ddethol Datrysiad Awtomeiddio Gwerthu

Er y gallai fod gan farchnatwyr y nifer fwyaf o opsiynau ar y pwynt hwn, mae diwydiannau eraill yn ymchwilio i'r gofod awtomeiddio i wneud bywydau a swyddi yn haws. Mewn byd aml-sianel, ni allwn reoli popeth ac mae hynny hefyd yn golygu tasgau gweinyddol syml a oedd unwaith yn cyfrif am 20% o'n diwrnod. Un enghraifft sylfaenol o un o'r diwydiannau sy'n cymryd cam mawr i'r gofod awtomeiddio yw y tu mewn i werthiannau; yn amlwg, mae Salesforce.com wedi bod yn fawr