Ebrill 21 yw Mobilegedden Google! Eich Rhestr Wirio ar gyfer SEO Symudol

Ydyn ni'n ofnus? Na, ddim mewn gwirionedd. Mae gen i ofn bod safleoedd nad ydyn nhw wedi'u optimeiddio ar gyfer defnydd symudol eisoes yn dioddef o ryngweithio ac ymgysylltu gwael â defnyddwyr. Nawr mae Google yn syml yn dal i fyny trwy ddiweddaru'r algorithmau i wobrwyo gwefannau sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer defnyddiwr symudol sydd â safleoedd gwych mewn chwiliadau symudol. Gan ddechrau Ebrill 21, byddwn yn ehangu ein defnydd o gyfeillgarwch symudol fel signal graddio. Bydd y newid hwn yn effeithio ar chwiliadau symudol i gyd

Yn drawiadol: Mewnforio LinkedIn i Safle Ail-ddechrau Optimized Hardd, Symudol

Yn aml mae yna adegau pan nad oes angen i chi wario miloedd o ddoleri ar safle newydd - dim ond deiliad lle sydd ei angen arnoch chi ar gyfer portffolio ar-lein, tudalen cynnyrch syml neu dim ond i arddangos eich ailddechrau ar-lein. Mae Strikingly yn cynnig datrysiad lletyol lle gallwch chi adeiladu 3 safle hardd, optimized symudol am lai na $ 100 y flwyddyn. Mae Strikingly yn wasanaeth ar-lein sy'n ei gwneud hi'n hynod o hawdd i chi adeiladu ffôn symudol hyfryd

A ddylech chi adeiladu ap symudol neu safle symudol?

Roeddwn bob amser yn meddwl y byddai apiau symudol yn mynd y ffordd o feddalwedd bwrdd gwaith ond nid yw'n ymddangos bod poblogaeth yr apiau yn ennill o gwbl. I'r gwrthwyneb, mae'r llwyfannau y gallwch chi adeiladu cymwysiadau symudol arnyn nhw yn dod yn fwy fforddiadwy bob dydd (fe wnaethon ni adeiladu ein App iPhone ar Appifier am $ 500) ... ac mae llawer ohonyn nhw'n cefnogi llechen a symudol ar draws unrhyw ddyfais neu blatfform. Y penderfyniad rhwng adeiladu ffôn symudol