Yn drawiadol: Mewnforio LinkedIn i Safle Ail-ddechrau Optimized Hardd, Symudol

Yn aml mae yna adegau pan nad oes angen i chi wario miloedd o ddoleri ar safle newydd - dim ond deiliad lle sydd ei angen arnoch chi ar gyfer portffolio ar-lein, tudalen cynnyrch syml neu dim ond i arddangos eich ailddechrau ar-lein. Mae Strikingly yn cynnig datrysiad lletyol lle gallwch chi adeiladu 3 safle hardd, optimized symudol am lai na $ 100 y flwyddyn. Mae Strikingly yn wasanaeth ar-lein sy'n ei gwneud hi'n hynod o hawdd i chi adeiladu ffôn symudol hyfryd