Beth Yw Cysylltiadau Nofollow, Dofollow, UGC, neu Noddedig? Pam Mae Backlinks yn Bwysig ar gyfer Safleoedd Chwilio?

Bob dydd mae fy mewnflwch yn orlawn o gwmnïau SEO sbamio sy'n cardota i osod dolenni yn fy nghynnwys. Mae'n llif diddiwedd o geisiadau ac mae'n fy nghythruddo'n fawr. Dyma sut mae'r e-bost yn mynd fel arfer ... Annwyl Martech Zone, Sylwais ichi ysgrifennu'r erthygl anhygoel hon ar [allweddair]. Fe ysgrifennon ni erthygl fanwl ar hyn hefyd. Rwy'n credu y byddai'n gwneud ychwanegiad gwych i'ch erthygl. Rhowch wybod i mi os ydych chi

Cosb Cynnwys Dyblyg: Y Chwedl, Y Realiti, a Fy Nghyngor

Am dros ddegawd, mae Google wedi bod yn brwydro yn erbyn myth y gosb cynnwys ddyblyg. Gan fy mod yn dal i barhau i ofyn cwestiynau arno, roeddwn i'n meddwl y byddai'n werth eu trafod yma. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y verbiage: Beth Yw Cynnwys Dyblyg? Yn gyffredinol, mae cynnwys dyblyg yn cyfeirio at flociau sylweddol o gynnwys o fewn neu ar draws parthau sydd naill ai'n cyfateb yn llwyr â chynnwys arall neu sy'n sylweddol debyg. Yn bennaf, nid yw hyn yn dwyllodrus o ran tarddiad. Google, Osgoi Dyblyg

Bydi SEO: Eich Rhestr Wirio SEO a'ch Canllawiau i Gynyddu Eich Gwelededd Safle Organig

Rhestr Wirio SEO gan SEO Buddy yw eich map ffordd i bob cam SEO pwysig y mae'n rhaid i chi ei gymryd i optimeiddio'ch gwefan a chael mwy o draffig organig. Mae hwn yn becyn cynhwysfawr, yn wahanol i unrhyw beth rydw i wedi'i weld ar-lein, yn hynod ddefnyddiol i'r busnes cyffredin i'w helpu i optimeiddio eu gwefannau yn barhaus a gwneud y mwyaf o'u gwelededd wrth chwilio. Mae'r Rhestr Wirio SEO yn cynnwys Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Google Sheet Y Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Cais Gwe Y 62 Tudalen

Beth yw'r Buddion a'r ROI ar Optimeiddio Peiriannau Chwilio?

Gan fy mod yn adolygu hen erthyglau roeddwn wedi ysgrifennu ar optimeiddio peiriannau chwilio; Darganfyddais ei bod bellach dros ddegawd yr wyf wedi bod yn darparu cyfeiriad. Cododd optimeiddio peiriannau chwilio i'w anterth ychydig flynyddoedd yn ôl, diwydiant gwerth biliynau a sgwriodd ond a ddisgynnodd o ras. Tra bod ymgynghorwyr SEO ym mhobman, roedd llawer yn arwain eu cleientiaid i lawr llwybr amheus lle roeddent yn hapchwarae'r peiriant chwilio yn hytrach na'i ddefnyddio'n effeithiol. I.

20 Ffordd i gael eich cynnwys yn well na'ch cystadleuydd

Mae'n fy synnu faint o waith caled y mae cwmnïau'n ei roi mewn strategaeth gynnwys heb erioed edrych ar wefannau a thudalennau cystadleuol. Nid wyf yn golygu cystadleuwyr busnes, rwy'n golygu cystadleuwyr chwilio organig. Gan ddefnyddio teclyn felSemrush, gall cwmni wneud dadansoddiad cystadleuol yn hawdd rhwng eu gwefan a safle cystadleuol i nodi pa dermau sy'n gyrru traffig i gystadleuydd a ddylai, yn lle hynny, fod yn arwain at eu gwefan. Er y gallai llawer ohonoch fod yn meddwl