3 Peth Rhedeg-DMC Wedi Dysgu Fi Am Gyfryngau Cymdeithasol

Ffoniwch fi yn gynnyrch addysg gelf ryddfrydol, ond rwy'n credu'n gryf y dylai golwg fyd-eang rhywun gael ei lywio gan gynifer o ffynonellau a phrofiadau â phosib. Mae darllen y llyfr diweddaraf gan arbenigwr yn eich maes yn wych. Mae bwyta cymaint o bostiadau blog ac erthyglau newyddion ag y gallwch am eich diwydiant yn ddefnyddiol. Fe'ch cynghorir i fynychu cynadleddau ac eistedd mewn cyflwyniadau i ddatblygu'ch gyrfa. Ond mae'n bwysig edrych y tu allan i'r orbit arferol hefyd