Cipolwg rhyfeddol ar Sut mae Cudd-wybodaeth yn Seiliedig ar Leoliad yn Helpu Marchnata Moduron

Ychydig flynyddoedd yn ôl, bûm mewn hyfforddiant ar argymhelliad fy ffrind Doug Theis ar rwydweithio. Doug yw'r rhwydweithiwr gorau rwy'n ei wybod felly roeddwn i'n gwybod y byddai mynychu yn talu ar ei ganfed ... ac fe wnaeth. Yr hyn a ddysgais oedd bod llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o roi gwerth ar y cysylltiad uniongyrchol, yn hytrach na'r cysylltiad anuniongyrchol. Er enghraifft, gallwn fynd allan a cheisio cwrdd â phob cwmni technoleg marchnata i weld a ydyn nhw