Taflen Waith: Marchnata Mewnol Wedi'i Wneud yn Syml

Dim ond pan feddyliwch fod gennych handlen ar y stwff marchnata rhyngrwyd hwn, mae gwefr newydd yn dod i'r wyneb. Ar hyn o bryd, mae Inbound Marketing yn gwneud y rowndiau. Mae pawb yn siarad amdano, ond beth ydyw, sut mae cychwyn arni, a pha offer sydd eu hangen arnoch chi? Mae marchnata i mewn yn dechrau gyda gwybodaeth am ddim, a gynigir trwy sianeli cymdeithasol, chwilio, neu hysbysebu â thâl. Yr amcan yw tanio chwilfrydedd gobaith a'u cael i fasnachu eu

Marchnata Diferu Rhan 2: Peidiwch â Sugno.

Ychydig wythnosau yn ôl, postiais ran 1 o'r gyfres marchnata diferu: Who Cares? A oedd, mewn gwirionedd, yn erthygl ar sut i gynhyrchu arweinyddion. Syniad newydd, iawn? Cyn y gallwch chi ddiferu, mae'n rhaid i chi gael cynulleidfa i ddiferu arni. Wel, os oedd yn ymddangos bod y cysyniad hwnnw'n wallgof i chi, yna stopiwch ddarllen nawr. Fy nghyngor yr wythnos hon: peidiwch â sugno.

Dewch yn Brand o Ddewis

Mewn swydd ddiweddar, gofynnodd Seth Godin gwestiwn pwysig rwy'n credu bod angen i bob perchennog busnes ei ateb: Pam Chi? Pam Nawr? Yn gadael yn y mwyafrif o gategorïau cynnyrch, ond yn sicr mewn gwasanaethau rhyngrwyd mae gennym ddewisiadau. O ran darparwyr E-bost, gwesteiwyr gwe, a meddalwedd rheoli perthnasoedd cwsmeriaid, dylai perchennog y busnes craff ofyn am adnodd posib: Gyda chymaint o ddewisiadau, pam ddylwn i eich dewis chi? Pan ddechreuais fy musnes

Meddalwedd ac Offer na allwn i fyw hebddyn nhw

Gwnaeth darllen swydd Doug wneud i mi feddwl am yr holl gymwysiadau rydw i wedi dod i ddibynnu arnyn nhw fel rhan o'r ffordd rydw i'n rhedeg fy musnes a fy mywyd. Soniodd sawl un, Tungle a Dropbox, Doug eisoes. Ond dyma restr o ychydig o rai eraill na allwn ddychmygu bywyd heb: WebNotes - Mae hon yn rhan amhrisiadwy o fy ymchwil ar y we. P'un a ydw i'n ceisio dod o hyd i wybodaeth ar gyfer prosiect cleient, ysbrydoliaeth