A yw Ardystiadau Enwogion yn Opsiwn Marchnata Dichonadwy?

Mae Ardystiad Enwogion bob amser wedi cael ei ystyried yn opsiwn ymarferol i gwmnïau hyrwyddo eu cynhyrchion. Mae llawer o gwmnïau'n credu y bydd cael eu cynhyrchion sy'n gysylltiedig ag enwogrwydd poblogaidd yn helpu i yrru gwerthiannau. Mae'n ymddangos bod defnyddwyr yn ansicr o'u dylanwad gyda 51% yn nodi nad yw ardystiad enwogion yn gwneud fawr ddim gwahaniaeth ar eu penderfyniadau prynu. Er bod y ROI ar lawer o dechnegau marchnata yn fesuradwy - gall fod yn anoddach meintioli ROI ar ardystiadau enwogion. Mae yna lawer