Moqups: Cynllunio, Dylunio, Prototeip, a Chydweithio â Fframiau Gwifren a Ffug ffug

Un o'r swyddi hynod bleserus a boddhaus a gefais oedd gweithio fel rheolwr cynnyrch ar gyfer platfform menter SaaS. Mae pobl yn tanamcangyfrif y broses sy'n ofynnol i gynllunio, dylunio, prototeip a chydweithio yn llwyddiannus ar y newidiadau rhyngwyneb defnyddiwr lleiaf bach. Er mwyn cynllunio'r nodwedd leiaf neu'r newid rhyngwyneb defnyddiwr, byddwn yn cyfweld â defnyddwyr trwm y platfform o ran sut maen nhw'n defnyddio ac yn rhyngweithio â'r platfform, yn cyfweld darpar gwsmeriaid ar sut maen nhw'n

Typeform: Trowch y Casgliad Data yn Brofiad Dynol

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cwblheais arolwg ar-lein ac mewn gwirionedd nid oedd yn feichus ... roedd yn cain ac yn syml. Edrychais ar y darparwr ac roeddwn yn Typeform. Digwyddodd Typeform oherwydd bod y sylfaenwyr eisiau newid y ffordd y mae pobl yn ateb cwestiynau ar sgriniau trwy wneud y broses yn fwy dynol ac yn fwy deniadol. Ac fe weithiodd. Dewch i ni ei hwynebu ... fe wnaethon ni daro ffurflen ar-lein ac yn nodweddiadol mae'n brofiad ofnadwy. Mae dilysu yn aml yn

Beth yw awtomeiddio prosesau robotig?

Mae un o'r cleientiaid rydw i'n gweithio gyda nhw wedi fy amlygu i ddiwydiant hynod ddiddorol nad yw llawer o farchnatwyr hyd yn oed yn ymwybodol yn bodoli. Yn eu Astudiaeth Trawsnewid Gweithle a gomisiynwyd gan DXC.technology, dywed Futurum: Efallai na fydd RPA (awtomeiddio prosesau robotig) ar flaen y gad o ran hype cyfryngau fel yr oedd ar un adeg ond mae'r dechnoleg hon wedi bod yn gweithio ei ffordd i mewn i dechnoleg a'r adran TG yn dawel ac yn effeithlon. wrth i unedau busnes geisio awtomeiddio ailadroddus

Adobe XD: Dylunio, Prototeip, a Rhannu gyda Datrysiad UX / UI Adobe

Heddiw, gosodais Adobe XD, datrysiad UX / UI Adobe ar gyfer prototeipio gwefannau, cymwysiadau gwe, a chymwysiadau symudol. Mae Adobe XD yn galluogi defnyddwyr i newid o fframiau gwifren statig i brototeipiau rhyngweithiol mewn un clic. Gallwch wneud newidiadau i'ch dyluniad a gweld eich diweddariad prototeip yn awtomatig - nid oes angen syncing. A gallwch chi gael rhagolwg o'ch prototeipiau, ynghyd â thrawsnewidiadau ar ddyfeisiau iOS ac Android, yna eu rhannu â'ch tîm i gael adborth cyflym. Nodweddion Adobe

Tueddiadau Dylunio Gwe a Phrofiad Defnyddiwr 2017

Fe wnaethon ni wir fwynhau ein cynllun blaenorol ar Martech ond roedden ni'n gwybod ei fod yn ymddangos ychydig yn oed. Er ei fod yn swyddogaethol, nid oedd yn caffael ymwelwyr newydd fel y gwnaeth ar un adeg. Rwy'n credu bod pobl wedi cyrraedd y wefan, yn meddwl ei fod ychydig ar ei hôl hi o ran ei ddyluniad - a gwnaethant y rhagdybiaeth y gallai'r cynnwys fod hefyd. Yn syml, cawsom fabi hyll. Roeddem wrth ein bodd â'r babi hwnnw, buom yn gweithio'n galed