Pa dechnolegau y mae marchnatwyr Lefel C yn Buddsoddi ynddynt?

Perfformiodd Black Ink Astudiaeth Farchnata lefel C 2016, gan arolygu marchnatwyr o'r 2000 cwmni mwyaf yn yr Unol Daleithiau yn ôl refeniw blynyddol gyda chyllideb farchnata ar y cyd o $ 5 biliwn o ddoleri mewn llafur a chostau. Dysgiadau Allweddol o flaenoriaethau Marchnatwyr Astudio Black Ink yw hyrwyddo perthnasedd brand a chanolbwynt y cwsmer ymhellach a fydd yn gofyn am welliant dramatig ar gyfer seilwaith Technoleg Marchnata a galluoedd omni-sianel. Mynediad at ddadansoddeg ddatblygedig i wneud penderfyniadau doethach ”yw'r sengl

SDL: Rhannwch Negeseuon Unedig â'ch Cwsmeriaid Byd-eang

Heddiw, mae marchnatwyr sy'n chwilio am y ffordd gyflymaf a doethaf i reoli profiad eu cwsmeriaid yn troi eu pennau tuag at y cwmwl. Mae hyn yn caniatáu i'r holl ddata cwsmeriaid lifo i mewn ac allan o systemau marchnata yn ddi-dor. Mae hefyd yn golygu bod proffiliau cwsmeriaid yn diweddaru’n gyson a bod setiau data cwsmeriaid yn cael eu creu’n awtomatig mewn amser real, gan ddarparu golwg gwbl integredig o ryngweithio cwsmeriaid ar draws menter brand. SDL, crewyr y Cwmwl Profiad Cwsmer (CXC),

Transera: Dadansoddeg Ymgysylltu â Chwsmeriaid ar gyfer Canolfannau Cyswllt

Mae Transera yn cynnig platfform dadansoddeg Meddalwedd fel Gwasanaeth, wedi'i gynnal gan gwmwl, i ganolfannau galwadau fesur ymgysylltiad cwsmeriaid. Mae Dadansoddwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid Transera yn gymhwysiad dadansoddeg rhyngweithiol i berfformio dadansoddiad ar ryngweithio cwsmeriaid a gweithgaredd asiantau i benderfynu beth sy'n cynhyrchu'r canlyniadau busnes gorau. Yna gellir defnyddio'r mewnwelediadau hyn i newid ymddygiad asiantau a systemau canolfannau cyswllt ar y safle ac yn y cwmwl i yrru gwell perfformiad a phrofiadau cwsmeriaid. Dadansoddwr Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn dod ynghyd