Stopiwch Anfon y Crap hwnnw i mi

Mae'n rhaid i chi garu “Weird Al”. Fe darodd gord anhygoel gyda'r gân hon ... mae gen i sawl ffrind a theulu sydd rywsut yn credu mai eu dyletswydd ar y Rhyngrwyd yw anfon popeth ymlaen ... heb ei wirio am virii, heb wirio ei ddilysrwydd ar Snopes, neu heb feddwl tybed a ydw i'n rhy brysur i weld y 42 delwedd atodedig o'r achub (rhowch anifail babi ciwt]. Nid yw'n syndod mai'r rhain yw'r Folks sydd hefyd yn cyrraedd

Mae traffig yn gymharol, mae gen i ddigon

Tyfu traffig. Mae pawb yn ymddangos yn obsesiwn â chael eu cynnwys allan i gynifer o leoedd a chwiliadau y gallant. Ar gyfer busnes, mae hi bob amser yn cŵl cael cydnabyddiaeth genedlaethol neu ranbarthol sy'n ennyn rhywfaint o ddiddordeb yn llifo yn eich cwmni. Ai'r traffig iawn ydyw, serch hynny? Fe wnaeth gweithio yn y diwydiant Papurau Newydd roi golwg hynod ddiddorol i mi ar yr helfa chwerthinllyd am fwy o belenni llygaid. Mae llawer o bapurau newydd yn parhau i ostwng (a dibrisio) eu papur newydd yn syml i