UpSnap: Hysbysebu Symudol, Lleol a Dargededig yn Ddaearyddol

Mae UpSnap yn cynnig rhwydwaith hysbysebu symudol sy'n cynnig mwy na biliwn o argraffiadau bob mis. A thrwy eu partneriaethau â rhai o'r gwefannau mwyaf, gallant arddangos hysbysebion ar rwydweithiau trydydd parti ar gyfradd o fwy na 100 biliwn o argraffiadau bob mis. Mae UpSnap yn eich galluogi i dargedu cwsmeriaid sy'n agos at eich busnes. Unwaith y bydd eich ymgyrch yn mynd yn fyw, bydd UpSnap yn arddangos eich hysbyseb symudol i gwsmeriaid o fewn radiws o bum milltir. Mae'r targedu yn ehangu ar y tu allan

Hysbysebion Symudol Amser Real gan Zapp360

Mae Zapp360 yn arloesi yn y ffordd y mae hysbysebion symudol yn cael eu danfon i ddefnyddwyr o ran y dyluniad a'r perthnasedd. Mae hysbysebu symudol traddodiadol yn bennaf yn cynnwys cwmnïau sy'n ailddefnyddio hysbysebion porwr bwrdd gwaith yn unig - wedi'u cynllunio'n wael, heb eu cyllidebu a ddim yn ystyried sut mae defnyddwyr yn ymgysylltu â sgriniau bach. Mae hysbysebu symudol yn ddiwydiant $ 14.3 biliwn a'r holl ragfynegiadau yw y bydd yn parhau i dyfu, ond ni fydd hyn yn digwydd nes bydd profiad y defnyddiwr terfynol yn cael ei roi

MassiveImpact: Rhwydwaith Ad Symudol Cost Fesul Gweithredu

Golygfeydd, argraffiadau, cliciau ... Tybed o ddifrif pam ein bod yn dal i fesur a hysbysebu ar sail y metrigau hyn. Rhwydwaith hysbysebion symudol yw MassiveImpact sy'n cyrraedd mwy nag 1 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd symudol o 190 o wledydd ac nid ydyn nhw. Maent yn defnyddio CPA, neu gost fesul gweithred, i bennu eu prisiau hysbysebu. Mae hynny'n iawn ... dim ond pan fydd trosiad go iawn rydych chi'n ei dalu! Mae hyn yn golygu bod eich enillion ar fuddsoddiad wedi'i warantu. Mae MassiveImpact yn cynnig model hysbysebu symudol 2 haen, gan ddefnyddio