Canolfan Dewis E-bost a Tudalennau Dad-danysgrifio: Defnyddio Rolau yn erbyn Cyhoeddiadau

Am y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gyda chwmni cenedlaethol ar fudo a gweithredu cymhleth Salesforce a Marketing Cloud. Yn gynnar yn ein darganfyddiad, gwnaethom dynnu sylw at rai materion allweddol mewn perthynas â'u dewisiadau - a oedd yn seiliedig ar weithrediadau iawn. Pan ddyluniodd y cwmni ymgyrch, byddent yn creu rhestr o dderbynwyr y tu allan i'w platfform marchnata e-bost, yn uwchlwytho'r rhestr fel rhestr newydd, yn dylunio'r e-bost, ac yn ei anfon i'r rhestr honno.

Cymerais Flwyddyn i ffwrdd o Gynadleddau, Dyma Beth Ddigwyddodd

Y deuddeg mis diwethaf fu'r prysuraf yn hanes ein busnes. Fe wnaethon ni ail-frandio ein cyhoeddiad Martech, symud ein swyddfeydd ar ôl 7 mlynedd, ac ailadeiladu ein gwasanaethau yn onest o'r gwaelod i fyny. Penderfynais hepgor cynadleddau yn ystod y flwyddyn i ganolbwyntio ar y busnes. Mewn gwirionedd, wnes i ddim hyd yn oed fynd ar daith i Florida yn yr amser cyfan, lle rydw i wrth fy modd yn cael gorffwys ac ymweld â fy Mam. (Doedd Mam ddim yn rhy hapus am hyn!) Blaenorol

11 Cynhwysion Hanfodol i Blogbost Cymhellol

Mae peth o'r cynnwys gorau y byddwch chi'n dod o hyd iddo ar y we yn digwydd pan fyddwch chi'n gallu cymryd proses gymhleth a'i symleiddio. Mae Copyblogger wedi gwneud yn union hynny gyda'r ffeithlun hwn ar ysgrifennu postiadau blog. Pob agwedd ar y cyngor yw mireinio a rhoi sglein ar y swydd er mwyn caffael a chadw darllenwyr. Mae yna rai allweddi cyn ac ar ôl hynny hefyd ... Cyn - Ysgrifennwch eich blog ar blatfform wedi'i optimeiddio'n dda sy'n plesio'n esthetaidd, yn annog rhannu, ac yn darparu

Amser i Wanwyn Glanhau'r Rhaglen Farchnata E-bost honno

Mae hi'r adeg honno o'r flwyddyn eto. Mae'r dyddiau'n hirach a'r tywydd yn brafiach. Mae pobl fel arfer yn manteisio ar amser y gwanwyn i allu glanhau eu tai o'r top i'r gwaelod. Rwy'n gwybod fy mod i eisoes wedi gwneud glanhau dwfn o'm cartref gostyngedig. Nid yw'n syniad gwael cyfieithu glendid i'ch rhaglen farchnata e-bost. Dyma rai awgrymiadau glanhau gwanwyn: Prysgwydd! Cymerwch yr amser i brysgwydd eich rhestrau yn dda iawn. Dewch o hyd i

Pam Dim Dadl Ddwys?

Mae plentyn newydd ar y bloc ar ochr sylwadau'r busnes, Dadl Ddwys. Mae rhagosodiad y gwasanaeth yn rhagorol - darparwch ystorfa ganolog i olrhain sylwadau eich ymwelwyr, ehangu'r sylwebaeth y tu hwnt i'ch blog, a darparu rhyngwyneb cyfoethog iawn i arddangos y sylwadau. Mae yna un nam gyda'r gwasanaeth, serch hynny, sy'n ei gwneud yn amhosibl ei ddefnyddio ... mae'r sylwadau'n cael eu llwytho trwy JavaScript, rhywbeth na fydd yr Peiriannau Chwilio yn ei wneud