Whitelisting Eich E-bost gydag AOL

Efallai oherwydd ei fod yn dal i fod yn un o'r ISP mwyaf ac yn fwyaf pigog am e-byst, mae gan AOL wasanaeth Postfeistr gwych ar-lein. Roedd yn rhaid i mi gysylltu â nhw pan adroddodd cleient ei fod yn cael problemau gydag e-bost yn mynd drwodd i gyfeiriadau e-bost AOL. Yn ddigon sicr, fe wnaethon ni ddarganfod bod cyfeiriadau IP ein cais yn cael eu blocio. Mae hynny'n swnio braidd yn ofnadwy, fel petaem ni'n sbamiwr neu'n rhywbeth ... ond dydyn ni ddim.