10 Ystod Perfformiad Gwerthu i'w Gwybod

Pa ganran o bobl sy'n gwerthu, ar gyfartaledd, sy'n colli eu cwota? Beth yw'r gyfradd agos ar gyfartaledd? Faint yn well y mae'r cynrychiolwyr gwerthu gorau yn ei berfformio o'i gymharu â'r cyfartaledd? Pa ganran o werthwyr sy'n deall poen eu cwsmer mewn gwirionedd? Pa ganran o gynrychiolwyr gwerthu sy'n teimlo bod y biblinell yn gywir? Mewn partneriaeth â Salesforce Work.com, mae'r ffeithlun hwn gan TAS Group yn cyflwyno deg darn o ddata sobreiddiol ar berfformiad gwerthu. P'un a ydych chi'n ei ystyried yn ysgytwol, neu

Canlyniadau Pleidlais: Pa mor Optimistaidd Ydym Ni Am Afal?

Daeth y bleidlais yr wythnos diwethaf ar amser difrifol ond roedd yn rhaid gofyn ... a yw pobl yn credu y byddai Apple yn goroesi heb Mr Jobs wrth y llyw? Mae'n gwestiwn pwysig i bobl yn y diwydiant marchnata am ychydig o resymau ... yn gyntaf yw'r caledwedd y mae'n cefnogi llawer o'r diwydiant cyhoeddi digidol, yr ail yw cefnogi nwyddau Apple (iPads, iPhones, Safari, ac ati) ac yn drydydd, gan ddatblygu staff y dyfodol. Roedd ymatebion yn ffafriol na Apple

Skype ar yr iPad

Rwy'n dal i gofio pan feddyliwyd am dabledi fel ychydig y tu allan i'r norm. Fodd bynnag, mae cymaint o gymwysiadau sy'n trawsnewid eu rhyngwynebau defnyddiwr ac yn gyfleus ar dabled bod ymddygiad yn newid. Dim ond heddiw gadewais fy ngliniadur gartref wrth fynd draw i Barnes a Noble. Deuthum â fy iPad drosodd yno a chyrraedd trwy dipyn o waith. Er bod gen i Thunderbolt gyda sgrin enfawr, mae fy