Mwyhau Eich Ymdrechion Marchnata 2022 gyda Rheoli Caniatâd

Mae 2021 wedi bod yr un mor anrhagweladwy â 2020, gan fod llu o faterion newydd yn herio marchnatwyr manwerthu. Bydd angen i farchnatwyr aros yn ystwyth ac ymatebol i heriau hen a newydd tra'n ceisio gwneud mwy gyda llai. Newidiodd COVID-19 y ffordd y mae pobl yn darganfod ac yn siopa yn ddiwrthdro - nawr yn ychwanegu grymoedd gwaethygu'r amrywiad Omicron, aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi a theimlad cyfnewidiol defnyddwyr i'r pos sydd eisoes yn gymhleth. Manwerthwyr sydd am ddal y galw pent-up yn

Heriau Marchnata - A Datrysiadau - ar gyfer 2021

Roedd y llynedd yn daith anodd i farchnatwyr, gan orfodi busnesau ym mron pob sector i golyn neu hyd yn oed ddisodli strategaethau cyfan yn wyneb amgylchiadau annymunol. I lawer, y newid mwyaf nodedig oedd effaith pellhau cymdeithasol a lloches ar waith, a greodd bigiad enfawr mewn gweithgaredd siopa ar-lein, hyd yn oed mewn diwydiannau lle nad oedd e-fasnach mor amlwg o'r blaen. Arweiniodd y newid hwn at dirwedd ddigidol orlawn, gyda mwy o sefydliadau'n cystadlu am ddefnyddwyr