KosmoTime: Creu Tasgau Sy'n Cadw Amser Ar Eich Calendr

Fel partner mewn asiantaeth sy'n gweithio gyda chwmnïau menter, mae fy nyddiau'n aneglur ac mae fy nghalendr yn llanast - bownsio o werthiannau, i strategaeth, i stand-ups, i gyfarfodydd partner a phartner yn ddi-stop. Rhwng yr holl alwadau hynny, mae angen i mi gyflawni'r gwaith rydw i wedi ymrwymo iddo gyda chleientiaid hefyd! Un peth rydw i wedi'i wneud yn bersonol yn y gorffennol yw atal amser ar fy nghalendr i sicrhau fy mod i

Zenkit: Rheoli Tasgau ar Draws Timau, Dyfeisiau a Chwmnïau

Ers i ddiffodd Wunderlist gael ei wneud yn swyddogol, mae llawer o ddefnyddwyr wedi bod yn chwilio am ddewis arall ar frys. Mae miloedd eisoes wedi mynegi eu siom ynghylch y dewisiadau amgen cyfredol, a dyna pam y penderfynodd Zenkit ddatblygu Zenkit To Do felly gall defnyddwyr Wunderlist deimlo'n gartrefol. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod nodweddion a rhyngwyneb greddfol eu app mor debyg i Wunderlist. Mae apiau heddiw naill ai'n restrau syml (fel Wunderlist, Todoist, neu MS To Do) neu'n rheoli prosiect cymhleth

BizChat: Cyfathrebu Tîm a Chydweithio

Yn nyddiau twf cynnar cynnar ExactTarget (Salesforce bellach), un offeryn na allai'r cwmni ei wneud hebddo oedd Yahoo! Negesydd. Ar wahân i'r neges hacio ddoniol iawn a anfonodd hysbysiad “Rwy'n rhoi'r gorau iddi" gan weithiwr a adawodd ei liniadur ar agor a mewngofnodi, roedd yr offeryn yn anorchfygol i gyfathrebu llwybr cyflym. Wrth gwrs, ar ôl i ni gyrraedd cannoedd o weithwyr, daeth yr offeryn yn amhosibl a daeth e-bost yn brif offeryn i ni ... ond o mor ofnadwy ydoedd.

Tasgâd: Rheolwr Tasg Amser Real gyda Golygu Fideo a Chydweithredol

Y mis diwethaf, gofynnodd dau gwmni gwahanol imi ddefnyddio rhywfaint o system reoli ar gyfer ein prosiectau. Mae'r ddau ohonyn nhw'n ofnadwy. Rhowch yn blwmp ac yn blaen; rheoli prosiect sy'n lladd fy nghynhyrchedd. Rhaid i systemau rheoli prosiect fod yn hawdd eu defnyddio os ydych chi am i'ch timau fod yn gynhyrchiol. Rwy'n gwerthfawrogi llwyfannau rheoli tasgau syml, a dyna sut y cynlluniwyd Taskade. Beth yw Taskade? Mae Taskade yn ap cydweithredu amser real ar gyfer eich syniadau, eich nodau a'ch tasgau dyddiol. Trefnu

Arwain Tîm Marchnata Digidol - Yr Heriau A Sut I Gyfarfod Nhw

Yn y dechnoleg sy'n newid heddiw, gall arwain tîm marchnata digidol effeithiol fod yn heriol. Rydych chi'n wynebu'r angen am dechnoleg effeithlon ac amlbwrpas, sgiliau cywir, prosesau marchnata hyfyw, ymhlith heriau eraill. Mae'r heriau'n cynyddu wrth i'r busnes dyfu. Mae'r ffordd rydych chi'n delio â'r pryderon hyn yn penderfynu a fyddwch chi'n cael tîm effeithlon yn y pen draw a all gyflawni nodau marchnata ar-lein eich busnes. Heriau Tîm Marchnata Digidol a Sut i Gyflawni Nhw Yn Harneisio Digon o Gyllideb Un