Y 4 Cam I Weithredu Neu Lanhau Data CRM Er mwyn Mwyhau Eich Perfformiad Gwerthu

Mae cwmnïau sy'n dymuno gwella eu perfformiad gwerthu fel arfer yn buddsoddi mewn strategaeth weithredu platfform rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Rydyn ni wedi trafod pam mae cwmnïau'n gweithredu CRM, ac mae cwmnïau'n aml yn cymryd y cam ... ond mae'r trawsnewidiadau'n aml yn methu am rai rhesymau: Data - Ar adegau, mae cwmnïau'n dewis dadlwytho data o'u cyfrifon a'u cysylltiadau i lwyfan CRM a'r nid yw'r data yn lân. Os ydyn nhw eisoes wedi rhoi CRM ar waith,

Postaga: Llwyfan Ymgyrch Allgymorth Deallus wedi'i Bweru Gan AI

Os yw'ch cwmni'n gwneud allgymorth, nid oes amheuaeth bod e-bost yn gyfrwng hanfodol i'w gyflawni. P'un a yw'n cynnig dylanwadwr neu gyhoeddiad ar stori, podledwr ar gyfer cyfweliad, allgymorth gwerthu, neu geisio ysgrifennu cynnwys gwerthfawr ar gyfer gwefan er mwyn cael backlink. Y broses ar gyfer ymgyrchoedd allgymorth yw: Nodi eich cyfleoedd a dod o hyd i'r bobl gywir i gysylltu â nhw. Datblygwch eich traw a diweddeb i wneud eich

Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu

Ar ôl y Fargen: Sut i Drin Cwsmeriaid ag Ymagwedd Llwyddiant Cwsmer

Rydych chi'n werthwr, rydych chi'n gwerthu. Rydych chi'n gwerthu. A dyna ni, rydych chi'n meddwl bod eich swydd wedi'i chwblhau ac rydych chi'n symud ymlaen i'r un nesaf. Nid yw rhai gwerthwyr yn gwybod pryd i roi'r gorau i werthu a phryd i ddechrau rheoli'r gwerthiant y maent eisoes wedi'i wneud. Y gwir yw, mae perthnasoedd cwsmeriaid ôl-werthu yr un mor bwysig â pherthnasoedd presale. Mae yna nifer o arferion y gall eich busnes eu meistroli i wella ei berthnasoedd cwsmeriaid ôl-werthu. Gyda'i gilydd, mae'r arferion hyn

Beth Yw CRM? Beth yw Buddion Defnyddio Un?

Rwyf wedi gweld rhai gweithrediadau CRM gwych yn fy ngyrfa ... a rhai cwbl ofnadwy. Fel unrhyw dechnoleg, sicrhau bod eich tîm yn llai o amser yn gweithio arno a mwy o amser yn darparu gwerth ag ef yw'r allwedd i weithredu CRM gwych. Rwyf wedi gweld systemau CRM a weithredwyd yn wael sy'n rhewi timau gwerthu ... a CRMs nas defnyddiwyd a oedd yn dyblygu ymdrechion ac yn drysu staff. Beth yw CRM? Er ein bod i gyd yn galw'r feddalwedd sy'n storio gwybodaeth i gwsmeriaid