PartnerStack: Rheoli'ch Cysylltiedig, Ailwerthwyr, a'ch Partneriaid

Mae ein byd yn ddigidol ac mae mwy o'r perthnasoedd a'r ymgysylltu hynny yn digwydd ar-lein nag erioed o'r blaen. Mae hyd yn oed cwmnïau traddodiadol yn symud eu gwerthiannau, eu gwasanaeth a'u hymrwymiadau ar-lein ... mae'n wirioneddol yr arferol newydd ers y pandemig a'r cloeon. Mae marchnata ar lafar gwlad yn agwedd hanfodol ar bob busnes. Yn yr ystyr draddodiadol, gall yr atgyfeiriadau hynny fod yn aneffeithlon ... trosglwyddo rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost cydweithiwr ac aros i'r ffôn ganu.