WittyParrot: Awtomeiddio Gwybodaeth ar gyfer Cyfathrebu Gwerthu a Marchnata

Mewn adroddiad gan Sefydliad Byd-eang McKinsey, Yr economi gymdeithasol: Datgloi gwerth a chynhyrchedd trwy dechnolegau cymdeithasol, canfu ymchwilwyr fod y gweithiwr gwybodaeth ar gyfartaledd yn gwastraffu 28 awr y mis yn chwilio ac yn ail-greu dogfennau. Dim ond 10% o ddogfennau cwmni oedd mewn fformat defnyddiol. Ac ni ddefnyddiwyd hyd at 80% o gyfochrog gwerthu a marchnata hyd yn oed. Mae marchnatwyr yn cael eu herio i sicrhau negeseuon brand a chysondeb ar draws y sefydliad, yn ogystal â mesur

KANA Express: Rheoli Profiad Cwsmer

Rydym yn ymgynghori â llawer o gwmnïau maint canolig a mawr sy'n penderfynu neidio i mewn i raglen marchnata cymdeithasol dim ond i ddarganfod nad oeddent yn rhagweld y galw ar unwaith am wasanaeth cwsmeriaid. Nid yw cwsmer anhapus yn poeni eich bod wedi agor cyfrif Twitter neu gyhoeddi tudalen Facebook ar gyfer eich allgymorth marchnata ... maen nhw'n mynd i fanteisio ar y cyfrwng i ofyn am wasanaeth. A chan ei fod yn fforwm cyhoeddus, mae'n well ichi ei ddarparu. Cyflym. Hyn