Pam mae Rheoli Asedau Digidol yn Gydran Feirniadol yn yr Ecosystem Technoleg Marchnata

Fel marchnatwyr, rydym yn delio ag amrywiaeth o offer a chymwysiadau yn ddyddiol. O awtomeiddio marchnata i olrhain gwerthiant i farchnata e-bost, mae angen yr offer hyn arnom i wneud ein swyddi yn effeithiol a rheoli / olrhain pob un o'r gwahanol ymgyrchoedd rydyn ni wedi'u defnyddio. Fodd bynnag, un darn o'r ecosystem technoleg marchnata sy'n cael ei anwybyddu weithiau yw'r ffordd rydyn ni'n rheoli ein ffeiliau, gan gynnwys cyfryngau, delweddau, testun, fideo a mwy. Gadewch i ni ei wynebu; ni allwch yn unig