Hidlo'ch Sŵn Cymdeithasol gyda Cloze

Os yw'ch blwch derbyn yr un mor ddychrynllyd â fy un i, fe welwch fod negeseuon allweddol fel pe baent yn pylu wrth i ymosodiad negeseuon newydd daro. Rwyf wedi dod i delerau â'r ffaith bod fy rhwydwaith cymdeithasol ac e-bost wedi dod yn anhydrin ac edrychaf ymlaen at offer gwych sy'n fy helpu i hidlo a nodi'r cysylltiadau sydd bwysicaf i mi a'm busnes. Fe wnaeth ffrind a chleient Jascha Kaykas-Wolff fy llenwi

KANA Express: Rheoli Profiad Cwsmer

Rydym yn ymgynghori â llawer o gwmnïau maint canolig a mawr sy'n penderfynu neidio i mewn i raglen marchnata cymdeithasol dim ond i ddarganfod nad oeddent yn rhagweld y galw ar unwaith am wasanaeth cwsmeriaid. Nid yw cwsmer anhapus yn poeni eich bod wedi agor cyfrif Twitter neu gyhoeddi tudalen Facebook ar gyfer eich allgymorth marchnata ... maen nhw'n mynd i fanteisio ar y cyfrwng i ofyn am wasanaeth. A chan ei fod yn fforwm cyhoeddus, mae'n well ichi ei ddarparu. Cyflym. Hyn