Beth Yw Llwyfan Rheoli Asedau Digidol (DAM)?

Mae rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau ynghylch amlyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM). Beth Yw Rheoli Asedau Digidol? Rheoli asedau digidol DAM yw'r arfer o weinyddu, trefnu a dosbarthu ffeiliau cyfryngau. Mae meddalwedd DAM yn galluogi brandiau i ddatblygu llyfrgell o luniau, fideos, graffeg, PDFs, templedi, ac eraill

5 Ystyriaethau Wrth Ddewis Storio Cwmwl I Gwneud y mwyaf o Gydweithrediad a Chynhyrchiant

Mae'r gallu i storio ffeiliau gwerthfawr fel ffotograffau, fideos a cherddoriaeth yn ddi-dor yn y cwmwl yn obaith hudolus, yn enwedig gyda'r cof paltry (cymharol) mewn dyfeisiau symudol a chost uchel cof ychwanegol. Ond beth ddylech chi edrych amdano wrth ddewis datrysiad storio cwmwl a rhannu ffeiliau? Yma, rydym yn dadansoddi'r pum peth y dylai pawb eu hystyried cyn penderfynu ble i roi eu data. Rheolaeth - Ydw i'n rheoli? Un o

Imagen: Storio, Rheoli, a Threfnu Cynnwys Fideo a Chyfryngau Cyfoethog yn y DAM Hyblyg hwn

Mae llwyfannau Rheoli Asedau DIgital (DAM) wedi bod o gwmpas ers dros ddegawd, gan alluogi corfforaethau mawr i storio, rheoli, trefnu a dosbarthu eu ffeiliau cyfryngau cyfoethog a gymeradwywyd gan frand. Dyma fideo esboniwr gwych o sut mae Imagen yn helpu brandiau i amlyncu a rheoli eu hasedau yn well: mae Imagen yn cynnig dau gynnyrch DAM: Imagen Go Llwyfan rheoli asedau digidol ystwyth i storio a threfnu eich holl gynnwys fideo a chyfryngau cyfoethog. Yn hygyrch o bell o unrhyw ddyfais gysylltiedig i chi ei wneud

Y 5 Tuedd Uchaf mewn Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn Digwydd Yn 2021

Gan symud i mewn i 2021, mae rhai datblygiadau yn digwydd yn y diwydiant Rheoli Asedau Digidol (DAM). Yn 2020 gwelsom newidiadau enfawr mewn arferion gwaith ac ymddygiad defnyddwyr oherwydd covid-19. Yn ôl Deloitte, fe ddyblodd nifer y bobl oedd yn gweithio gartref yn y Swistir yn ystod y pandemig. Mae lle hefyd i gredu y bydd yr argyfwng yn achosi cynnydd parhaol mewn gwaith o bell ar raddfa fyd-eang. Mae McKinsey hefyd yn adrodd am ddefnyddwyr yn gwthio tuag at

Aprimo ac ADAM: Rheoli Asedau Digidol ar gyfer Taith y Cwsmer

Cyhoeddodd Aprimo, platfform gweithrediadau marchnata, y dylid ychwanegu meddalwedd Rheoli Asedau Digidol ADAM at ei offrymau yn y cwmwl. Mae'r platfform wedi'i gydnabod fel arweinydd yn The Forrester Wave ™: Rheoli Asedau Digidol ar gyfer Profiad Cwsmer, Ch3 2016, gan ddarparu'r canlynol: Integreiddiad ecosystem di-dor trwy Fframwaith Integreiddio Aprimo - Gall brandiau gael gwell gwelededd a chysylltu'n fwy di-dor â'r ecosystem farchnata. gyda buddion ychwanegol fframwaith integreiddio agored a hyblyg Aprimo yn y cwmwl. Cydgyfeirio Marchnata