Beth Yw Llwyfan Rheoli Asedau Digidol (DAM)?

Mae rheoli asedau digidol (DAM) yn cynnwys tasgau rheoli a phenderfyniadau ynghylch amlyncu, anodi, catalogio, storio, adalw a dosbarthu asedau digidol. Mae ffotograffau digidol, animeiddiadau, fideos a cherddoriaeth yn enghraifft o feysydd targed rheoli asedau cyfryngau (is-gategori o DAM). Beth Yw Rheoli Asedau Digidol? Rheoli asedau digidol DAM yw'r arfer o weinyddu, trefnu a dosbarthu ffeiliau cyfryngau. Mae meddalwedd DAM yn galluogi brandiau i ddatblygu llyfrgell o luniau, fideos, graffeg, PDFs, templedi, ac eraill

5 Ystyriaethau Wrth Ddewis Storio Cwmwl I Gwneud y mwyaf o Gydweithrediad a Chynhyrchiant

Mae'r gallu i storio ffeiliau gwerthfawr fel ffotograffau, fideos a cherddoriaeth yn ddi-dor yn y cwmwl yn obaith hudolus, yn enwedig gyda'r cof paltry (cymharol) mewn dyfeisiau symudol a chost uchel cof ychwanegol. Ond beth ddylech chi edrych amdano wrth ddewis datrysiad storio cwmwl a rhannu ffeiliau? Yma, rydym yn dadansoddi'r pum peth y dylai pawb eu hystyried cyn penderfynu ble i roi eu data. Rheolaeth - Ydw i'n rheoli? Un o

Aprimo ac ADAM: Rheoli Asedau Digidol ar gyfer Taith y Cwsmer

Cyhoeddodd Aprimo, platfform gweithrediadau marchnata, y dylid ychwanegu meddalwedd Rheoli Asedau Digidol ADAM at ei offrymau yn y cwmwl. Mae'r platfform wedi'i gydnabod fel arweinydd yn The Forrester Wave ™: Rheoli Asedau Digidol ar gyfer Profiad Cwsmer, Ch3 2016, gan ddarparu'r canlynol: Integreiddiad ecosystem di-dor trwy Fframwaith Integreiddio Aprimo - Gall brandiau gael gwell gwelededd a chysylltu'n fwy di-dor â'r ecosystem farchnata. gyda buddion ychwanegol fframwaith integreiddio agored a hyblyg Aprimo yn y cwmwl. Cydgyfeirio Marchnata

Pam Mae Offer Cydweithio Creadigol Yn Angenrheidiol i'ch Tîm Fyny

Mae Hightail wedi rhyddhau canlyniadau ei Arolwg Cyflwr Cydweithrediad Creadigol cyntaf. Canolbwyntiodd yr arolwg ar sut mae timau marchnata a chreadigol yn cydweithredu i gyflenwi'r mynyddoedd o gynnwys gwreiddiol sydd ei angen i yrru ymgyrchoedd, sicrhau canlyniadau busnes a chynyddu gwerthiant a refeniw. Mae Diffyg Adnoddau a Galw Cynyddol yn Greaduriaid Creadigol Gydag allbwn cynyddol o gynnwys ym mhob diwydiant, mae'r angen am gynnwys unigryw, cymhellol, addysgiadol ac o ansawdd uchel yn absoliwt y dyddiau hyn. Mae angen algorithmau chwilio

Cydlynu Marchnata Byd-eang ar gyfer Un Brand mewn 23 Gwlad

Fel brand byd-eang, nid oes gennych un gynulleidfa fyd-eang. Mae eich cynulleidfa yn cynnwys nifer o gynulleidfaoedd rhanbarthol a lleol. Ac o fewn pob un o'r cynulleidfaoedd hynny mae straeon penodol i'w dal a'u hadrodd. Nid yw'r straeon hynny'n ymddangos yn hudol yn unig. Rhaid cael menter i ddod o hyd iddynt, eu dal, ac yna eu rhannu. Mae'n cymryd cyfathrebu a chydweithio. Pan fydd yn digwydd, mae'n offeryn pwerus i gysylltu'ch brand â'ch cynulleidfaoedd penodol. Felly sut ydych chi