A yw'ch Busnes yn dilyn Arferion Gorau Etiquette Cyfryngau Cymdeithasol?

Moesau cyfryngau cymdeithasol ... mae'r mynegiant yn gwneud i mi squirm. Mae'n ymddangos bod rhywun bob amser yn ceisio cymhwyso set o reolau i bopeth y dyddiau hyn ac ni allaf ei sefyll. Wrth gwrs mae yna ymddygiadau annerbyniol ar-lein ac oddi ar-lein ... ond harddwch y platfform yw, p'un a ydych chi'n dilyn y rheolau hyn a elwir ai peidio, fe welwch y canlyniadau. Dyma enghraifft ... Rwy'n dilyn darparwr gwasanaeth e-bost mawr ar Twitter ac maen nhw wedi DMdio gyda mi ddwywaith

21 Rheolau ar gyfer Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol

Nid wyf yn hoffi'r gair “rheolau” o ran Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, ond rwy'n credu bod gennym ddigon o brofiad ac astudiaethau achos i ddeall lle mae cwmnïau wedi gwneud gwaith gwych yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a'i chwythu mewn gwirionedd. Mae'r ffeithlun hwn yn gwneud gwaith gwych wrth osod rhai disgwyliadau a chanllawiau o ran datblygu eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Fel popeth arall, mae yna reolau anysgrifenedig ynghlwm â ​​marchnata cyfryngau cymdeithasol. Pawb

36 Rheolau Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych chi wedi darllen y blog hwn ers cryn amser, rydych chi'n gwybod fy mod i'n dirmygu rheolau. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn dal yn ifanc iawn felly mae cymhwyso rheolau ar y pwynt hwn yn dal i ymddangos yn gynamserol. Mae'r bobl yn FastCompany yn llunio cryn gasgliad o bytiau o gyngor ac yn eu galw'n Rheolau'r Cyfryngau Cymdeithasol. Mae'r ffeithlun hwn yn gasgliad o'r rheolau a gyhoeddwyd yn rhifyn mis Medi o'r cylchgrawn. Ni fyddwn yn galw'r rheolau hyn fel y gwnes i o hyd