Onollo: Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer E-Fasnach

Mae fy nghwmni wedi bod yn cynorthwyo ychydig o gleientiaid i weithredu ac ehangu eu hymdrechion marchnata Shopify dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Oherwydd bod gan Shopify gyfran marchnad mor enfawr yn y diwydiant e-fasnach, fe welwch fod yna dunnell o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n gwneud bywyd yn haws i farchnatwyr. Bydd gwerthiannau masnach gymdeithasol yr Unol Daleithiau yn tyfu mwy na 35% i ragori ar $ 36 biliwn yn 2021. Cudd-wybodaeth Mewnol Mae twf masnach gymdeithasol yn gyfuniad o integredig

Agorapulse: Eich Mewnflwch Syml, Unedig ar gyfer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Dros ddegawd yn ôl, yn Social Media Marketing World, cyfarfûm â’r Emern Ernoult anhygoel o garedig a gwych - sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Agorapulse. Mae'r farchnad offer rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yn orlawn. Roddwyd. Ond mae Agorapulse yn trin cyfryngau cymdeithasol gan fod angen i gorfforaethau fod yn… broses. Mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach dewis yr offeryn (neu'r offer) cywir ar gyfer ein hanghenion. I unrhyw un (fel fi) sy'n ceisio rheoli cyfrifon lluosog sy'n cael eu cytew a

Crowdfire: Darganfod, Curadu, Rhannu, a Chyhoeddi Eich Cynnwys Ar Gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Un o'r heriau mwyaf o gadw a thyfu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni yw darparu cynnwys sy'n darparu gwerth i'ch dilynwyr. Un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol sy'n sefyll allan o'i gystadleuwyr am hyn yw Crowdfire. Nid yn unig y gallwch chi reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog, monitro eich enw da, amserlennu ac awtomeiddio'ch cyhoeddi eich hun ... Mae gan Crowdfire beiriant curadu hefyd lle gallwch chi ddarganfod cynnwys sy'n boblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol ac sy'n

Y Stack Tech Ultimate ar gyfer Marchnatwyr Perfformio Uchel

Yn 2011, ysgrifennodd yr entrepreneur Marc Andreessen yn enwog, mae meddalwedd yn bwyta'r byd. Mewn sawl ffordd, roedd Andreessen yn iawn. Meddyliwch faint o offer meddalwedd rydych chi'n eu defnyddio bob dydd. Gall un ffôn clyfar fod â channoedd o gymwysiadau meddalwedd arno. A dyna un ddyfais fach yn eich poced. Nawr, gadewch i ni gymhwyso'r un syniad hwnnw i'r byd busnes. Gallai un cwmni ddefnyddio cannoedd, os nad miloedd, o atebion meddalwedd. O gyllid i fod yn ddynol

SocialPilot: Offeryn Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Timau ac Asiantaethau

Os ydych chi'n gweithredu o fewn tîm marchnata neu os ydych chi'n asiantaeth sy'n gwneud gwaith cyfryngau cymdeithasol ar ran cleient, mae gwir angen teclyn rheoli cyfryngau cymdeithasol arnoch i drefnu, cymeradwyo, cyhoeddi a monitro eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol. Mae dros 85,000 o weithwyr proffesiynol yn ymddiried yn SocialPilot i reoli cyfryngau cymdeithasol, amserlennu swyddi cyfryngau cymdeithasol, gwella ymgysylltiad a dadansoddi canlyniadau ar gost gyfeillgar i boced. Ymhlith nodweddion SocialPilot mae: Amserlennu Cyfryngau Cymdeithasol - Facebook, Twitter, LinkedIn, Google My Business, Instagram,