5 Ystyriaethau Wrth Ddewis Storio Cwmwl I Gwneud y mwyaf o Gydweithrediad a Chynhyrchiant

Mae'r gallu i storio ffeiliau gwerthfawr fel ffotograffau, fideos a cherddoriaeth yn ddi-dor yn y cwmwl yn obaith hudolus, yn enwedig gyda'r cof paltry (cymharol) mewn dyfeisiau symudol a chost uchel cof ychwanegol. Ond beth ddylech chi edrych amdano wrth ddewis datrysiad storio cwmwl a rhannu ffeiliau? Yma, rydym yn dadansoddi'r pum peth y dylai pawb eu hystyried cyn penderfynu ble i roi eu data. Rheolaeth - Ydw i'n rheoli? Un o

Pwysigrwydd Cydweithio Ar Gyfer Marchnatwyr Wrth Cloi

Canfu astudiaeth o farchnatwyr a Phrif Weithredwyr dros yr haf mai dim ond pump y cant oedd heb ddod o hyd i unrhyw bethau cadarnhaol i fywyd wrth gloi - ac ni ddywedodd un person ei fod wedi methu â dysgu peth yn ystod yr amser hwnnw. A chyda galw canfyddedig am weithgaredd marchnata ar ôl cau'r gwanwyn, mae'r un mor dda. Ar gyfer xPlora, asiantaeth farchnata a digidol wedi'i lleoli yn Sofia, Bwlgaria, y gallu i rannu ffeiliau dylunio

Ai Droplr yw'r Offeryn Rhannu Ffeiliau Gorau Ar Gael?

Box, Dropbox, Google Drive ... gyda chymaint o gleientiaid i gyd yn defnyddio gwahanol lwyfannau, mae fy ffolderau cleientiaid yn drychineb. Unwaith yr wythnos, fwy neu lai, rwy'n symud fy holl ddata cleientiaid i gyfran rhwydwaith daclus a threfnus sydd wrth gefn. Fodd bynnag, o ddydd i ddydd mae wedi bod yn drychineb ceisio dod o hyd i ffeiliau a'u hanfon ... tan nawr. Mae ein hasiantaeth bartner yn defnyddio Droplr. Yn ddoeth i gael teclyn rhannu ffeiliau arall, ni chefais fy gwerthu ar y dechrau. Fodd bynnag, dros amser

Blwch Yn Gwneud Rhannu Ffeiliau yn Hawdd

Ydych chi erioed wedi teimlo cyfyngiadau wrth anfon ffeiliau mawr o wybodaeth ar draws rhagolygon, cleientiaid neu bartneriaid busnes? Ni ddaliwyd FTP erioed fel opsiwn poblogaidd na hawdd ei ddefnyddio, ac mae gan atodiadau e-bost eu cyfyngiadau a'u tagfeydd eu hunain. Roedd rhannu cyfeirlyfrau ar weinyddion ffeiliau mewnol yn cyfyngu mynediad ac yn gwneud mwy o waith i dimau TG yn fewnol. Mae cynnydd cyfrifiadura cwmwl bellach yn cynnig datrysiad cyfleus, ac ymhlith yr amrywiol offrymau yn y cwmwl sy'n caniatáu storio, rheoli a rhannu

Huddle: Cydweithio Ar-lein a Rhannu Ffeiliau

Mae cyflwyno neu drefnu ymgyrch farchnata yn cynnwys tagfeydd rheoli cynnwys a chydweithio. Rwy'n siwr eich bod wedi cael llond bol ar wneud newidiadau diddiwedd i gyfluniad VPN neu wal dân i hwyluso mwy o gydweithredu! Mae'n debygol eich bod yn defnyddio naill ai mewnrwyd darfodedig neu SharePoint. Byddai newid i'r profiad di-dor y mae gofod gwaith Huddle yn y cwmwl yn ei ddarparu mewn gwirionedd yn gwneud cydweithredu a rheoli cynnwys yn brofiad pleserus yn hytrach na'r berthynas ddiflas a difetha nerfau.