Beth yw'r Tebygolrwydd y bydd eich Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn Darparu Enillion ar Fuddsoddiad?

Yr wythnos hon, roedd cleient rydyn ni'n ymgynghori ag ef yn gofyn pam nad yw'n ymddangos bod y cynnwys maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed arno yn gwneud gwahaniaeth. Nid yw'r cleient hwn wedi gweithio i ddatblygu eu canlynol ar gyfryngau cymdeithasol, yn lle defnyddio'r rhan fwyaf o'u hymdrechion i farchnata allan. Fe wnaethon ni roi cipolwg iddyn nhw o faint eu cynulleidfa yn y cyfryngau cymdeithasol o gymharu â'u cystadleuwyr - ac yna darparu'r effaith a gafodd ar sut

Eiriolaeth Hawdd: Offeryn Eiriolaeth Am Ddim ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Stori nad yw erioed wedi fy ngadael yw un a rannodd y ffrind Mark Schaefer flynyddoedd yn ôl wrth siarad mewn cynhadledd. Trafododd frand rhyngwladol a oedd â channoedd o filoedd o weithwyr. Roedd eu tîm cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu llif diddiwedd o gynnwys cyfryngau cymdeithasol ... nad oedd bron neb yn ymateb iddo nac yn ei rannu. Gofynnodd Mark pa fath o argraff a wnaeth y cwmni hwnnw pan nad oedd gweithwyr y brand ei hun yn ymgysylltu nac yn rhannu'r cynnwys

10 Tactegau Cyfryngau Cymdeithasol sy'n Hybu Cyfranddaliadau a Throsi

Yn wahanol i'r gred boblogaidd, mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn fwy na dim ond bod yn gyson â'ch swyddi ar-lein. Mae'n rhaid i chi feddwl am gynnwys sy'n greadigol ac yn ddylanwadol - rhywbeth a fydd yn gwneud i bobl fod eisiau gweithredu. Gall fod mor syml â rhywun sy'n rhannu'ch post neu'n dechrau trosi. Nid yw ychydig o hoff a sylwadau yn ddigon. Wrth gwrs, y nod yw mynd yn firaol ond beth ddylid ei wneud i gyflawni

Beth sydd wedi Newid Am Blogio Corfforaethol Dros Y Blynyddoedd?

Os ydych chi wedi bod yn fy nilyn dros y degawd diwethaf, gwyddoch imi ysgrifennu Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis yn ôl yn 2010. Er bod tirwedd cyfryngau digidol wedi cael newidiadau aruthrol dros y 7 mlynedd diwethaf, rwy'n onest ddim yn siŵr y bu gormod llawer o newidiadau o ran y llyfr a chwmnïau yn datblygu strategaeth blogio gorfforaethol. Mae busnesau a defnyddwyr yn dal i fod eisiau bwyd am wybodaeth wych, a gall eich cwmni fod yr adnodd maen nhw